بررسی عملکرد شرکت آبسال

on .

شرکت آبسال در سه ماهه نخست سال مالی جاری به ازای هر سهم ۸۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل هیچ تغییری نداشته است.

  • آبسال در این برهه زمانی موفق به فروش ۴۲۱ میلیارد ریال درامد عملیاتی شد که نسبت به ۴۷۳ میلیارد ریال مدت مشابه سال مالی قبل با کاهش ۱۱ درصدی همراه شده است از سویی دیگر بهای تمام شده شرکت نیز در یان برهه زمانی با کاهش ۱۳ درصدی همراه بوده است که نهایتا منجر به افزایش ۱ درصدی سود ناخالص در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل شده است.
  • هزینه عمومی اداری فروش شرکت در سه ماهه نخست سال مالی جاری ۲۷ میلیارد ریال بوده است که نسبت به ۲۲ میلیارد ریال سه ماهه نخست سال مالی قبل ۲۳ درصد رشد کرده است.
  • هزینه مالی شرکت در سه ماهه نخست سال مالی جاری ۱۹ میلیارد ریال بوده است که نسبت به ۲۵ میلیارد ریال مدت مشابه سال مالی قبل با کاهش ۲۱ درصد کاهش یافته است.

 

تولید و فروش

شرکت به تولید انواع کولر آبی، بخاری گازی، ماشین لباسشویی و … می پردازد که عمده ترین محصول شرکت کولر ابی می باشد. آبسال در سه ماهه نخست سال مالی قبل ۶۸ هزار دستگاه کولر آبی تولید کرده است که در پایان سال مالی قبل به ۱۱۷ هزار دستگاه رسید این در حالی است که لابسا در سه ماهه نخست سال مالی جاری تولیدات کولر ابی را به ۴۸ هزار دستگاه و در شش ماهه نخست سال به ۷۸ هزار دستگاه رسانده است.

 

جدول زیر ظرفیت تولیدی شرکت را در سال ۹۶ نشان می دهد:

آبسال در سه ماهه نخست سال مالی جاری حدود 421 میلیارد ریال فروش داشته است که این مبلغ را در شش ماهه نخست سال مالی جاری به 769 میلیارد ریال رسانده است.

نمودار زیر ترکیب فروش شرکت را در شش ماهه نخست سال مالی نشان می دهد:

کولر آبی: مطابق با نمودار بالا حدود 572 میلیارد ریال معادل 75 درصد از سبد فروش شرکت به کولر آبی اختصاص داشته است این در حالی است که لابسا در شش ماهه نخست سال مالی قبل 687 میلیارد ریال فروش داشته است که 20 درصد از مبلغ فروش نیمه نخست سال بیشتر بوده است.

آبسال برای رسیدن به مبلغ فروش 572 میلیارد ریالی از قبال این محصول در نیمه نخست سال جاری حدود 78 هزار دستگاه کولر ابی و با میانگین نرخ 7.3 میلیون ریال به ازای هر دستگاه فروخته است این در حالی است که در شش ماهه نخست سال مالی قبل 87 هزار دستگاه و با میانگین نرخ 6.2 میلیون ریال به ازای هر دستگاه فروخته بود که درامد 542 میلیارد ریالی رسیده بود. بنابراین شرکت در این برهه زمانی با وجود کاهش فروش مقداری اما با توجه به رشد نرخ های فروش، مبلغ فروش در سال جاری بیشتر از مدت مشابه سال قبل شده است.

میانگین نرخ فروش کولر آبی در 5 ماهه نخست سال جاری 7.2 میلیون ریال به ازای هر دستگاه بوده است این در حالی است که در شهریور ماه به 10 میلیون ریال به ازای هر دستگاه رسیده است که رشدی 37 درصدی را تجربه کرده است.

 

بخاری گازی: شرکت در شش ماهه نخست سال مالی جاری حدود 85 میلیارد ریال درامد از این محصول کسب کرده است که معادل 11 درصد از سبد فروش شرکت بوده است. شرکت در این برهه زمانی 29 هزار دستگاه بخاری گازی و با میانگین نرخ 2.9 میلیون ریال به ازای هر دستگاه به فروش رسانده است.

میانگین نرخ فروش بخاری گازی در  5 ماهه نخست سال مالی جاری 1.4 میلیون ریال به ازای هر دستگاه بوده است که در شهریور ماه 2.9 میلیون ریال به ازای هر دستگاه بوده است که بیش از دو برابر شده است. البته به این نکته هم اشاره شود که شرکت با وجود تولید 40 هزار دستگاهی در 5 ماهه نخست سال اما فقط 59 دستگاه از آن را به فروش رسانده است که در شهریور ماه و همگام  با افزایش نرخ فروش این محصول، فروش مقداری را به حدود 30 هزار دستگاه رساند و بخش زیادی از تولیدات ماه های گذشته را در این ماه به فروش رساند.

 

ماشین لباسشویی: شرکت در شش ماهه نخست سال مالی جاری حدود 79 میلیارد ریال ماشین لباسشویی فروخته است که معادل 10 درصد از سبد فروش شرکت در این برهه زمانی می باشد.

لابسا در نیمه نخست سال جاری 7 هزار دستگاه ماشین لباسشویی و با میانگین نرخ 11.3 میلیون ریال به ازای هر دستگاه به فروش رساند که به درامد 79 میلیارد ریالی رسیده است.

میانگین نرخ فروش ماشین لباسشویی در 5 ماهه نخست سال 11.2 میلیون ریال بوده است که در شهریور ماه نیز با تغییرات جزیی به 11.8 میلیون ریال رسیده است.

 

نمودار زیر مبلغ فروش ماهانه شرکت را در سال جاری نشان می دهد(میلیون ریال)

همانطور که ملاحظه می شود مبلغ فروش شرکت در مرداد ماه با افت محسوسی نسبت به ماه های پیش همراه شده بود که دلیل این امر را می توان عدم فروش محصولات توسط شرکت و انتظار برای رشد نرخ های فروش عنوان کرد به طوری که همگام با رشد نرخ های فروش در شهریور ماه، مبلغ فروش شرکت در سایه رشد فروش مقداری در کنار افزایش نرخ های فروش افزایش یافته است.

 

بهای تمام شده

بهای تمام شده کالای فروش رفته در سه ماهه نخست سال مالی جاری 336 میلیارد ریالی بوده است که نسبت به 388 میلیارد ریال مدت مشابه سال مالی قبل با کاهش 13 درصدی همراه شده است. مواد مصرفی شرکت ورق آهن-رنگ قطعات تکمیل شده و نیمه ساخته می باشد.

 

  • حاشیه سود ناخالص شرکت در سه ماهه نخست سال مالی قبل حدود 18 درصد بوده است که در پایان سال مالی به 14 درصد رسیده بود. این در حالی است که حاشیه سود ناخالص شرکت در سه ماهه نخست سال مالی جاری حدود 20 درصد بوده است که با توجه به رشد نرخ های فروش شرکت در ماه های اخیر، احتمالا در گزارشات آتی حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد همراه شود.
  • شرکت در پایان سه ماهه نخست سال مالی جاری حدود 84 میلیارد ریال سود انباشته داشته است که 235 ریال به ازای هر سهم می باشد.

 

نتیجه گیری

شرکت ابسال در شش ماهه نخست سال مالی عملکردی مشابه سال مالی قبل داشته است اما با نگاهی به گزارشات ماهانه شرکت در می یابیم که آبسال در شهریور ماه نرخ فروش محصولات خود را با رشد قابل توجهی به خصوص در کولر آبی که عمده ترین محصول شرکت می باشد همراه کرده است قابل توضیح اینکه شرکت در ماه های گذشته تولیدات خوبی داشته است اما به انتظار رشد نرخ فروش محصولات، بخش زیادی از آنها را به فروش نرسانده بود که در شهریور ماه و همراستا با رشد نرخ های فروش بخش قابل توجهی از تولیدات را به فروش رسانده است و مبلغ فروش خوبی را محقق کرده است. به نظر می رسد شرکت در ماه های آتی نیز عملکرد مناسبی را رقم خواهد زد و شاهد بهبود وضعیت شرکت در گزارشات آتی خواهیم بود.

آخرین تحلیل های تکنیکال