بررسی عملکرد بانک پاسارگاد

on .

بانک پاسارگاد در سال مالی ۹۶ با سرمایه ۵۰٫۴ هزار میلیارد ریالی ۳۳۲ ریال سود به ازای هر سهم داشت. برای شش ماهه منتهی به شهریور امسال این بانک به ازای هر سهم ۱۲۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش را نشان میدهد.

از مهمترین دلایل افزایش سودآوری شش ماهه نخست امسال این بانک نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • افزایش ۱۹ درصدی مجموع درآمد های مشاع در مقابل رشد تنها ۱ درصدی سهم سود سپرده گذاران نسبت به شش ماهه نخست سال ۹۶ موجب شده سهم بانک از درآمدهای مشاع در شش ماهه نخست امسال به ۷٫۱ هزار میلیارد ریال برسد، درحالیکه در مدت مشابه سال قبل بانک از این محل (۶۹) میلیارد ریال زیان کسب کرده بود.

درآمد های بانک  :

درآمد های بانک و موسسات اعتباری به دو گروه مشاع و غیر مشاع تقسیم بندی میشود. درآمدهای مشاع بانک  از منابعی حاصل میگرددکه توسط سپرده گذاران در بانک سپرده گذاری شده است در نتیجه این درآمدها بین بانک و سپرده گذاران مشاع است و سهم بانک از این درآمد ها به صورت خالص بعد از کسر سهم سود سپرده گذاران، به عنوان سهم بانک از درآمدهای مشاع شناخته میشود. درآمد های غیر مشاع اما ناشی از خدمات بانک (به جز اعطای تسهیلات ) است که به مشتریان ارائه میگردد و با توجه به اینکه به زیرساخت های هر بانک مربوط میشود از کیفیت بالاتری برخوردار است.

در حالی سهم وپاسار از درآمد های مشاع در شش ماهه نخست سال قبل (۶۹) میلیارد ریال زیان بود، برای شش ماهه نخست امسال از این محل ۷٫۱ هزار میلیارد ریال سود محقق شده است. همچنین مجموع درآمد های غیر مشاع برای این دوره  با کاهش ۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۱٫۹ هزار میلیارد رسیده است.در نمودار زیر درآمد های بانک پاسارگاد به تفکیک نشان داده شده است (ارقام به میلیارد ریال).

مجموع درآمد های مشاع :

مجموع درآمد های مشاع بانک پاسارگاد برای سال مالی قبل 93 هزارمیلیارد ریال بود.در شش ماهه نخست منتهی به شهریور امسال مجموع این درآمد ها با رشد 19 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 49 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در نمودار زیر مجموع درآمد های مشاع بانک پاسارگاد به تفکیک نشان داده شده است (ارقام به میلیارد ریال)

سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بانک برای شش ماهه نخست امسال با رشد 17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 48.2 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.عمده سود حاصل از تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد به تسهیلات مشارکت مدنی اختصاص دارد که در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 12 درصدی به 38.7 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در نمودار زیر سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد به تفکیک انواع تسهیلات نشان داده شده است (ارقام به میلیارد ریال)

در نمودار  زیر مانده تسهیلات اعطایی بانک پاسارگاد به تفکیک انواع تسهیلات نشان داده شده است (ارقام به هزار میلیارد ریال)

سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری :

در سال 96 بانک پاسارگاد 81 هزار میلیارد ریال سود علی الحساب به سپرده گذاران خود داده است. برای شش ماهه نخست امسال این مبلغ 41.9 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش تنها 1 درصدی همراه بوده است. در نمودار زیر سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به تفکیک نوع سپرده نشان داده شده است : (ارقام به هزار میلیارد ریال)

در نمودار زیر مانده سپرده سپرده گذاران در بانک پاسارگاد به تفکیک نوع سپرده نشان داده شده است : (ارقام به هزار میلیارد ریال)

درآمد های غیر مشاع :

بانک پاسارگاد در سال گذشته 28.8 هزار میلیارد ریال درآمد غیر مشاع داشت که 13.8 هزار میلیارد ریال آن حاصل از مبادلات ارزی بوده است. برای شش ماهه نخست امسال بانک تنها 12 هزار میلیارد ریال درآمد غیر مشاع داشته است که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل با افت 23 درصدی همراه بوده است. در نمودار زیر درآمدهای غیر مشاع بانک پاسارگاد به تفکیک نشان داده  شده است : (ارقام به هزار میلیارد ریال)

هزینه ها :

مجموع هزینه های بانک پاسارگاد در سال گذشته (23.7) هزار میلیارد ریال بوده است. برای شش ماهه نخست امسال مبلغ این هزینه ها (12) هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 18 درصدی همراه بوده است. در نمودار زیر هزینه های بانک پاسارگاد به تفکیک نشان داده  شده است : (ارقام به هزار میلیارد ریال)

نتیجه گیری :

برای شش ماهه نخست امسال افزایش مانده تسهیلات اعطا شده باعث شده است درآمد های مشاع در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش همراه باشد. از سوی دیگر مانده سپرده های بلندمدت بانک در شش ماهه نخست امسال کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده، اما سهم سپرده های کوتاه مدت افزایش یافته که موجب شده سود اعطایی به سپرده گذاران افزایش اندکی یابد.

آخرین تحلیل های تکنیکال