بررسی عملکرد صنایع بهداشتی ساینا

on .

شرکت صنایع بهداشتی ساینا از شرکت هایی می باشد که در حوزه محصولات بهداشتی فعالیت می کند. این شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری که منتهی به شهریور ۹۷ می باشد با سرمایه ۱۰۰ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۴۰۰ ریال سود محقق کرده است که نسبت به ۳۰۰ ریال سود هر سهم مدت مشابه سال مالی قبل با رشد ۳۳ درصدی همراه بوده است.

از دلایل رشد سودآوری شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • افزایش ۱۳ درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل و رسیدن آن به مبلغ ۵۲۱ میلیارد ریال. البته از سویی دیگر بهای تمام شده شرکت نیز در این برهه زمانی با رشد ۱۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل همراه شده است که نهایتا منجر به کاهش ۱ درصدی سود ناخالص شرکت شده است.
  • کاهش هزینه های فروش, اداری و عمومی نیز از مهمترین عوامل رشد سودآوری شرکت در این برهه زمانی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل بوده است. ساینا در نه ماهه نخست سال مالی جاری ۷۱ میلیارد ریال هزینه اداری, عمومی داشته است که نسبت به ۷۶ میلیارد ریال مدت مشابه سال مالی قبل با کاهش ۷ درصدی همراه بوده است.
  • شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری حدود ۵ میلیارد ریال سایر درامدهای عملیاتی داشته است که بخش زیادی از آن به سود تسعیر ارز اختصاص داشته است این در حالی است که در مدت مشابه سال مالی قبل ۱٫۶ میلیارد ریال از این محل درامد کسب کرده است.
  • درامدهای غیرعملیاتی شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری ۳٫۵ میلیارد ریال بوده است این در حالی است که در مدت مشابه سال مالی قبل ۵۹۹ میلیون ریال بوده است. از دلایل رشد این امر می توان به فروش دارایی های ثابت در سال مالی جاری اشاره کرد.

 

مبلغ فروش

شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری حدود ۵۲۱ میلیارد ریال فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل که ۴۶۱ میلیارد ریال بوده است با ۱۳ درصد رشد همراه بوده است.

نمودار زیر ترکیب فروش شرکت را در نه ماهه نخست سال مالی جاری نشان می دهد:

مایعات ظرفشویی: این محصول مهمترین بخش از سبد فروش شرکت را به خود اختصاص داده است به طوری که با مبلغی حدود 265 میلیارد ریال سهمی 60 درصدی از مجموع فروش شرکت در نه ماهه نخست سال داشته است. ساینا در این برهه زمانی حدود 12 هزار تن از این محصول را با میانگین نرخ 21.6 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم فروخته است این در حالی است که میانگین نرخ فروش این محصول برای سال مالی قبل حدود 18.9 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است. توضیح اینکه حاشیه سود ناخالص این محصول در سال مالی جاری 22 درصد بوده است که با وجود رشد نرخ های فروش نیز همچنان از حاشیه سود ناخالص 30 درصدی پایان سال مالی قبل کمتر است بنابراین می توان گفت هزینه های شرکت با شتاب بیشتری نسبت درامدهای شرکت افزایش یافته است که منجر به وضعیت نامطلوب عملیاتی شرکت شده است که با افزایش نرخ اعلام شده از سوی سازمان حمایت می توان به وضعیت بنیادی شرکت در ماه های آتی امیدوارتر بود. با نگاهی به گزارشات ماهانه شرکت در می یابیم که نرخ فروش این محصول در شهریور ماه 37 هزار ریال به ازای هر کیلو و در مهر ماه به 40 هزار ریال در هر کیلوگرم رسیده است که نسبت به میانگین ماهای گذشته با رشد معناداری همراه شده است.

مایع لباسشویی داخلی: شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری حدود 2،660 تن از این محصول را با میانگین نرخ 30.8 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم به فروخته است که از این بابت به درامد 82 میلیارد ریالی رسیده است و سهمی 18 درصدی از سبد فروش شرکت را در نه ماهه نخست سال به خود اختصاص داده است. ساینا در مدت مشابه سال مالی قبل 2.373 تن از این محصول فروخته بود بنابراین شرکت از لحاظ فروش مقداری این محصول جلوتر از سال مالی قبل می باشد.

میانگین نرخ فروش این محصول در پایان سال مالی قبل 27 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است که در نه ماهه نخست سال مالی جاری به 30.8 هزار ریال به ارای هر کیلوگرم رسیده است این در حالی است که این نرخ در مهر ماه به 52 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم رسیده است که رشد بیش از 70 درصدی را نسبت به میانگین نه ماهه تجربه کرده است.

نمودار زیر مبلغ فروش ماهانه شرکت را در سال مالی جاری نشان می دهد(میلیون ریال)

با توجه به نمودار بالا شرکت در مهرماه بسیار خوب عمل کرده است و فروش خوبی را محقق نموده است.

بهای تمام شده

بهای تمام شده کالای فروش رفته در نه ماهه نخست سال مالی جاری حدود 388 میلیارد ریال بوده است که نسبت به 327 میلیارد ریال مدت مشابه سال مالی قبل با رشد 19 درصدی همراه بوده است. نمودار زیر ترکیب بهای تمام شده شرکت را در نه ماهه نخست سال مالی جاری نشان می دهد:

حدود 352 میلیارد ریال معادل 88 درصد از بهای تمام شده شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری به مواد مستقیم مصرفی اختصاص داشته است

نمودار زیر ترکیب مواد مستقیم مصرفی شرکت را در نه ماهه نخست سال مالی جاری نشان می دهد:

ادوات بسته بندی با 131 میلیارد ریال بیشترین سهم از مواد مصرفی شرکت را به خود اختصاص داده است که تماما در بازار داخل تامین می شود.

اسید سولفونیک نیز از دیگر مواد مهم مصرفی شرکت می باشد که سهمی 29 درصدی از مواد مستقیم مصرفی را به خود اختصاص داده است. ساینا در نه ماهه نخست سال مالی جاری 2.1 هزار تن از این ماده و با میانگین نرخ 44 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم مصرف کرده است و از این محل متحمل هزینه 95 میلیارد ریالی شده است.

  • حاشیه سود ناخالص شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری 25 درصد بوده است این در حالی است که این نسبت در نه ماهه نخست سال مالی قبل 29 درصد و در پایان سال مالی قبل نیز به 27 درصد رسیده بود.
  • سود انباشته شرکت در پایان نه ماهه نخست سال مالی جاری حدود 71 میلیارد ریال بوده است که 714 ریال به ازای هر سهم می باشد.
  • شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری حدود 16 هزار یورو منابع ارزی و 962 هزار یورو مصارف ارزی داشته است. بنابراین افزایش نرخ ارز موجب کاهش سودآوری شرکت خواهد شد.

 

نتیجه گیری

 

شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری از لحاظ عملیاتی خوب کار نکرده است به طوری که با وجود رشد درامدهای عملیاتی اما بهای تمام شده با شتاب بیشتری رشد کرده است که نهایتا موجب کاهش سود ناخالص شرکت شده است اما کنترل هزینه ها در بخش عمومی و اداری در کنار فروش دارایی های ثابت موجب شده است که سودآوری شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری با رشد نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل همراه شود. شرکت اخیرا مجوز افزایش نرخ 20 درصدی برای محصولات خود گرفته است که این امر موجب افزایش سوداوری شرکت در گزارشات آتی خواهد شد.

آخرین تحلیل های تکنیکال