بررسی عملکرد شیشه همدان

on .

شرکت شیشه همدان در دوره سه ماهه منتهی به شهریور ۹۷ با سرمایه ۱،۱۵۲ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۲۲۳ ریال سود محقق کرده است این در حالی است که شرکت در سه ماهه نخست سال مالی قبل با سرمایه ۲۸۸ میلیارد ریالی ۱۹۲ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده بود بنابراین می توان گفت سود خالص شرکت در این برهه زمانی با رشد ۳۶۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل همراه بوده است.

از دلایل رشد سودآوری شرکت در سه ماهه نخست سال مالی جاری نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • رشد ۷۹ درصدی درامدهای عملیاتی شرکت در این برهه زمانی و رسیدن به مبلغ ۳۲۹ میلیارد ریال. از سویی دیگر بهای تمام شده شرکت نیز در این برهه زمانی با رشد ۶۱ درصدی همراه بوده است که نهایتا منجر به افزایش ۱۱۲ درصدی سود ناخالص شده است.
  • سایر درامدهای غیرعملیاتی شرکت در این دوره ۱۸۲ میلیارد ریال بوده است که عمدتا به سود ناشي از تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي اختصاص داشته است این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال مالی قبل تنها ۱۰۵ میلیون ریال درامد از این محل داشته است.

تولید

جدول زیر ظرفیت اسمی تولید و میزان تولیدات شرکت را در سه ماهه سال مالی جاری و مدت مشابه سال قبل نشان می دهد:

افزایش ظرفیت میزان تولید دوره عمدتا به دلیل افزایش میزان تولید کوره واحد(2) به دلیل انجام تعمیرات سرد کوره مذکور در سال مالی گذشته می باشد.

 

مبلغ فروش

مبلغ فروش شرکت در دوره سه ماهه نخست سال مالی جاری حدود 329 میلیارد بوده است که نسبت به 183 میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل با رشد 79 درصدی همراه بوده است.

نموار زیر ترکیب سبد فروش شرکت را در این برهه زمانی نشان می دهد:

شرکت ظروف شیشه ای تولید و به فروش می رساند که حدود 94 درصد از سبد فروش شرکت در بازار داخل و 6 درصد نیز صادراتی بوده است. کهمدا در سه ماهه نخست سال مالی جاری 17.7 هزار تن ظروف شیشه ای در بازار داخل فروخته است که میانگین نرخ فروش محصول 17،489 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است که از این محل به درامد 310 میلیارد ریالی دست یافته است که در کنار آن 1.2 هزار تن ظروف شیشه ای نیز صادر کرده است که نرخ فروش آن 15،035 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است و به درامد 19 میلیارد ریالی رسیده است این در حالی است که شرکت در سه ماهه نخست سال مالی قبل مجموعا 13.3 هزار تن ظروف شیشه ای فروخته است که 12.3 هزار تن در  بازار داخل و حدود هزار تن نیز صادر کرده بود. بنابراین شاهد رشد فروش مقداری شرکت در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل هستیم که دلیل این امر فعالیت کوره شماره 2 در سال مالی جاری می باشد.

نمودار زیر روند نرخ فروش محصولات شرکت را طی سال جاری نشان می دهد(ریال به کیلوگرم)

مطابق با نمودار بالا شاهد رشد نرخ های فروش شرکت از تابستان می باشیم به طوری که افزایش نرخ چشمگیری را تجربه کرده است.

نمودار زیر مبلغ فروش ماهانه شرکت طی سال مالی جاری نشان می دهد(میلیون ریال)

مطابق با نمودار بالا شاهد رشد نرخ های فروش شرکت از تابستان می باشیم به طوری که افزایش نرخ چشمگیری را تجربه کرده است.

نمودار زیر مبلغ فروش ماهانه شرکت طی سال مالی جاری نشان می دهد(میلیون ریال)

مبلغ فروش ماهانه شرکت روند با ثباتی را طی نکرده است که این امر به دلیل فروش مقداری متفاوت در ماه های مختلف سال علی رغم روند رو به رشد و مستمر نرخ های بوده است.

بهای تمام شده

بهای تمام شده کالای فروش رفته در سه ماهه نخست سال مالی جاری 189 میلیارد ریال بوده است که نسبت به 117 میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل رشدی 61 درصدی را تجربه کرده است.

نمودار زیر ترکیب بهای تمام شده شرکت را در این برهه نشان می دهد:

مواد مستقیم مصرفی در سه ماهه نخست سال حدود 88 میلیارد ریال بوده است که سهمی 43 درصدی از مجموع بهای تمام شده را به خود اختصاص داده است. نمودار زیر ترکیب مواد مصرفی شرکت را نشان می دهد:

کربنات سدیم مهمترین مواد مصرفی شرکت می باشد که شرکت در سه ماهه نخست سال مالی جاری 3.3هزار تن از این ماده و با میانگین نرخ 11،584 ریال به ازای هر کیلوگرم مصرف کرده است و از این بابت متحمل هزینه ای 38 میلیارد ریالی شده است. توضیح اینکه نرخ خرید طی دوره کربنات سدیم نیز تقریبا معادل نرخ مصرف بوده است اما در خصوص دیگر مواد مصرفی مهم شرکت اختلاف نرخ خرید طی دوره با نرخ مواد مصرفی بیشتر بوده است به طوری که در پودر سیلیس نرخ خرید طی دوره رشدی 9 درصدی نسبت به نرخ مصرف داشته است.

  • سربار تولید در سه ماهه نخست سال جاری 54 میلیارد ریال بوده است که سهمی 30 درصدی از بهای تمام شده را شامل شده است. مهمترین بخش از هزینه های سربار به هزینه استهلاک و هزینه انرژی اختصاص داشته است.

 

  • حاشیه سود ناخالص شرکت در سه ماهه نخست سال مالی جاری 42 درصد بوده است این در حالی است که این نسبت در مدت مشابه سال مالی قبل 36 درصدی و در پایان سال مالی قبل 34 درصد بوده است.
  • سود انباشته شرکت در پایان سه ماهه نخست سال مالی جاری 805 میلیارد ریال بوده است که 699 ریال به ازای هر سهم می باشد.

 

نتیجه گیری

شرکت در سه ماهه نخست سال مالی جاری عملکرد بسیار خوبی داشته است به طوری که سودآوری خود را با افزایش قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه ساخته است. رشد درامدی شرکت در این دوره مرهون افزایش فروش مقداری در کنار رشد نرخ های فروش و همچنین درآمدهای غیرعملیاتی می باشد که این امر از اواسط تابستان پررنگ تر بوده است.

 

در مورد طرح کوره شماره 3 هم باید گفت شرکت در دی ماه سال قبل جهت تامین نقدینگی این طرح افزایش سرمایه 200 درصدی (160 درصد از محل سود انباشته و 40 درصد از محل مطالبات و اوردۀ نقدی) را تصویب نموده است و پیش بینی کرده برای سال 98 بتواند آن را افتتاح کند که در صورت تحقق این رخداد، 93 هزار تن (1.24 برابر ظرفیت فعلی) به ظرفیت تولید شرکت افزوده خواهد شد.

آخرین تحلیل های تکنیکال