بررسی عملکرد شرکت نيروکلر

on .

شرکت نيروکلرکه در سال مالی منتهی به مرداد ۹۶ با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریالی به ازای هر سهم ۳۷۸ ریال سود داشت، در سه ماهه منتهی به آبان امسال موفق شده به ازای هر سهم ۲۴۳ ریال سود محقق کند که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷۳ درصد بیشتر است.

از مهمترین دلایل افزایش سودآوری شرکت در دوره سه ماهه منتهی به آبان امسال میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • افزایش ۱۱۳ درصدی مبلغ فروش در مقابل رشد ۷۵ درصدی بهای تمام شده موجب شده سود ناخالص شرکت برای دوره سه ماهه منتهی به ابان امسال با افزایش ۱۸۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ همراه گردد

مقدار تولید:

در حال حاضر نیروکلر شامل واحدهای تولید گاز کلر، سود کاستیک، تولید پرکلرین، تولید کلرورفریک، تست و رسوب زدایی سیلندرهای کلرمایع، مونو کلرواستیک اسید، کربوکسی متیل سلولز، تولید سدیم کلرواستات، اسید کلریدیک، آب ژآول می باشد. در ابتدای مرداد ماه سال ۹۷ شرکت با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده سال مالی خود را از شهریور ماه به مرداد ماه تغییر داد. در  نتیجه در این گزارش مقصود از سه ماهه سال مالی جاری منتهی به آبان ماه و سه ماهه سال مالی قبل منتهی به آذر ۹۶ است. مجموع مقدار تولید شکلر در سال مالی منتهی به مرداد امسال ۵۱٫۸ هزار تن بوده است. در ۳ ماهه منتهی به آبان امسال مقدار تولید شرکت با رشد ۲۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۸٫۹ هزار تن رسیده است. در جدول زیر مقدار تولید محصولات شرکت برای دوره های مختلف مقایسه شده است :

فروش :

مجموع مبلغ فروش شرکت در سال مالی قبل 678 میلیارد ریال بوده است. در دوره سه ماهه منتهی به آبان امسال مبلغ فروش شکلر با رشد 113 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 362 میلیارد ریال افزایش یافته است.در نمودار زیر ترکیب مبلغ فروش شرکت در دوره سه ماهه منتهی به ابان امسال به تفکیک نشان داده شده است :

در سه ماهه منتهی به آذر ماه سال قبل شکلر 109 میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش داخلی و 62 میلیارد ریال درآمد صادراتی داشته است که در سه ماهه منتهی به ابان امسال این مبالغ به ترتیب به 276 و 88 میلیارد ریال افزایش یافته است.

مجموع مقدار فروش محصولات شکلر در سال مالی قبل 53 هزار تن بوده است. در سه ماهه منتهی به آبان امسال مجموع مقدار فروش شرکت با رشد 22 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 19 هزار تن افزایش یافته است.در جدول زیر نرخ،مقدار و مبلغ فروش محصولات مهم شرکت در دوره های مختلف مقایسه شده است :

در نمودار زیر روند میانگین نرخ فروش ماهانه انواع محصولات شرکت از آذر ماه سال 96 نشان داده شده است : (میلیون ریال به تن)

بهای تمام شده :

افزایش 113 درصدی مبلغ فروش در مقابل رشد 75 درصدی بهای تمام شده موجب شده سود ناخالص شرکت برای دوره سه ماهه به ابان امسال با افزایش 189 درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل همراه گردددر نمودار زیر ترکیب بهای تمام شده سه ماهه منتهی به آبان سال مالی 97 به تفکیک نشان داده شده است :

در نمودار زیر ترکیب هزینه سربار سه ماهه سال 97 به تفکیک نشان داده شده است :

در نمودار زیر ترکیب هزینه مواد مصرفی سه ماهه سال 97 به تفکیک نشان داده شده است :

هزینه مالی :

مانده تسهیلات بلند مدت و کوتاه مدت شرکت در پایان آذر ماه سال قبل به ترتیب 238 و 116 میلیارد ریال بوده است که برای پایان ابان ماه این مبالغ به ترتیب به 134 و 316 میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین هزینه مالی شرکت در سه ماهه منتهی به آبان امسال با رشد 243 درصدی نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل به (17.4) میلیارد ریال افزایش یافته است. گفتنی است کل تسهیلات ارزی قرارداد شرکت به منظور اجرای طرح توسعه 6.4 میلیون یورو بوده است که شرکت فقط مبلغ 2.1 میلیون یورو را دریافت نموده است. با توجه به نرخ ارز این شرکت اقداماتی را به منظور ریالی نمودن طرح و تبدیل به تسهیلات با اقساط 48 ماهه انجام داده است.
از این رو برآورد می شود هزینه ی مالی شرکت در سال مالی 98 با افزایش رو به رو باشد. شرکت از ابتدای سال مالی منتهی به 31 مرداد 1398 اقدام به بازپرداخت وام سرمایه در گردش نموده و با توجه به تقسیط وام طرح توسعه و شروع پرداخت از آذرماه سال 97 هزینه های تامین مالی روندی ثابت و با افزایش نسبت به سال گذشته خواهد داشت.

درآمد سرمایه گذاری :

در سال مالی قبل شکلر از محل سپرده گذاری در بانک 25 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری شناسایی کرده بود.در سه ماهه منتهی به آبان امسال سود شرکت از این محل 9.3 میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 13 درصدی را نشان میدهد.

نتیجه گیری :

راه اندازی طرح افزایش ظرفیت روزانه 55 تنی تولید کلر موجب شده است تا مقدار تولید و فروش محصولات شرکت در سه ماهه سال مالی جاری با افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه باشد. اما در سال مالی جاری تکمیل این طرح توسعه به تدریج موجب افزایش ظرفیت تولید کلر خواهد شد. همچنین در دی ماه راه اندازی افزایش ظرفیت 40 تن واحد سود پرک انجام شده است. در ادامه شکلر طرح افزایش ظرفیت واحد mca (مونوکلرو استیک اسید)یزد را در حال اجرا دارد که تا پایان سال جاری راه اندازی و بهره برداری خواهد شد. همچنین واحد Cmc(کربوکسی متیل سلولز) یزد هم تا پایان خرداد ماه سال ۹۸ راه اندازی و بهره برداری خواهد شد از سوی دیگر در سال جاری افزایش نرخ فروش محصولات هم موجب شده است تا شرکت با کنترل هزینه های تولید بتواند به حاشیه سود ناخالص 45 درصدی دست یابد، در حالی که در مدت مشابه سال قبل این نسبت 33 درصد بود. با این حال نباید از رشد هزینه های مالی شرکت در سال جاری با توجه به طرح های توسعه غافل شد.

آخرین تحلیل های تکنیکال