بررسی عملکرد محورسازان ايران خودرو

on .

شرکت محورسازان ايران خودرو که در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ با سرمایه  ۲۵۰ میلیارد ریالی به ازای هر سهم (۱۴) ریال زیان داشت، در نه ماهه منتهی به آذر ۹۷ به ازای هر سهم (۲۴۷) ریال زیان محقق کرده است که این مبلغ  نسبت به  مدت مشابه سال ۹۶ کاهش ۲۱ درصدی را تجربه کرده است.

از مهمترین دلایل کاهش زیان شرکت در دوره نه ماهه ۹۷ میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • کاهش ۲۰ درصدی سایر هزینه های عملیاتی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶
  • تحقق ۲۱ میلیارد ریال درآمد غیر عملیاتی در نه ماهه سال مالی ۹۷

تولید :

خوساز تولید کننده انواع اکسل (محور) محصولات ایران خودرو است. در دوره نه ماهه منتهی به آذر ۹۷ خوساز ۴۸۳ هزار دستگاه انواع محصولات را تولید کرده است که این تعداد ۲ درصد کمتر از تولید دوره مشابه سال ۹۶ است. در جدول زیر مقدار تولید محصولات مهم شرکت برای دوره های مختلف مقایسه شده است :

فروش :

در سال 96 مجموع مبلغ فروش شرکت 3.7 هزار میلیارد ریال بود، برای دوره نه ماهه منتهی به آذر 97 مجموع مبلغ فروش خوساز با افت 8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 96 به 2.5 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.در نمودار زیر ترکیب مبلغ فروش شرکت در دوره نه ماهه منتهی به آذر 97 به تفکیک نشان داده شده است :

در دوره نه ماهه منتهی به آذر 97 خوساز 429 هزار دستگاه انواع محصولات را به فروش رسانده است که این تعداد 13 درصد کمتر از مقدار فروش دوره مشابه سال 96 است.در جدول زیر نرخ،مقدار و مبلغ فروش محصولات مهم شرکت در دوره های مختلف مقایسه شده است :

در نمودار زیر روند میانگین نرخ فروش ماهانه انواع محصولات شرکت از ابتدای سال 96 نشان داده شده است : (میلیون ریال به تن)

بهای تمام شده :

بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکت در دوره نه ماهه منتهی به آذر 97 با افت 8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به (2.4) هزار میلیارد ریال رسیده است. عمده بهای تمام شده شرکت به هزینه محصولات منفصله ای اختصاص دارد که خوساز از ساپکو دریافت میکند و بعد از تبدیل آن به محصول اصلی کارمزد دریافت میکند. در نمودار زیر ترکیب بهای تمام شده نه ماهه سال مالی 97 به تفکیک نشان داده شده است :

حاشیه سود ناخالص :

در نه ماه منتهی به اذر 97 حاشیه سود ناخالص خوساز مانند مدت مشابه سال 96 حدود 4 درصد بوده است. در نمودار زیر روند حاشیه سود ناخالص سالانه شرکت نشان داده شده است :

سایر هزینه های عملیاتی :

در نه ماهه منتهی به آذر 97 این سرفصل از هزینه ها با افت 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 96 به (78) میلیارد ریال کاهش یافته است. عمده این سرفصل از هزینه ها به هزینه جذب نشده تولید اختصاص دارد که در نه ماهه سال مالی 97 اگر چه شاهد کاهش تولید مقداری شرکت نسبت به مدت مشابه سال 96 بوده ایم، اما هزینه جذب نشده این دوره هم با کاهش 38 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 96 همراه شده است.

درآمدهای غیر عملیاتی :

در نه ماهه سال مالی 96 شرکت از سپرده گذاری در بانک تنها 5 میلیارد ریال درآمد داشته است که این مبلغ برای 9 ماهه منتهی به آذر 97 به 21 میلیارد ریال افزایش یافته است.

نتیجه گیری :

کاهش تولید و فروش خودرو در کشور موجب شده تا مقدار تولید و فروش قطعه سازان مانند خوساز در سال 97 با کاهش مواجه گردد. با این حال شرکت در نظر دارد با راه اندازی طرح تولید بدنه L90 و داخلی سازی برخی از قطعات محصولات ایران خودرو علاوه بر تنوع سبد فروش، کاهش فروش مقداری خود را جبران کند. نکته دیگر اینکه علی رغم افزایش شدید نرخ خودرو شاهد رشد مناسب نرخ تولید کنندگان قطعه نبوده ایم که در صورتهای مالی خوساز اشاره شده است که شرکت به دنبال اخذ افزایش نرخ از گروه ایران خودرو میباشد.

آخرین تحلیل های تکنیکال