بررسی عملکرد شرکت کاشي پارس

on .

شرکت کاشي پارس که در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ با سرمایه ۸۷٫۷ میلیارد ریالی به ازای هر سهم تنها ۳۲۱ ریال سود داشت، در سال مالی ۹۷ موفق شده با سرمایه ۱۲۴٫۶ میلیارد ریالی، ۱,۱۸۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق کند که با احتساب افزایش سرمایه نسبت به سال گذشته افزایش ۴۲۳ درصدی را تجربه کرده است. از مهمترین دلایل افزایش سود شرکت در سال مالی ۹۷ میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • رشد ۷۵ درصدی مبلغ فروش در مقابل افزایش ۶۷ درصدی بهای تمام شده موجب شده سود ناخالص شرکت برای سال مالی ۹۷ با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ همراه گردد
  • کاهش ۱۱ درصدی هزینه های عمومی و اداری نسبت به سال مالی ۹۶

مقدار تولید :

شرکت کاشی پارس تولید کننده انواع کاشی و سرامیک ساختمانی است. در سال ۹۶ مجموع تولید کپارس ۳٫۵ میلیون متر مربع بوده است که برای سال ۹۷ به ۳٫۹ میلیون تن افزایش یافته است. در نمودار زیر روند مقدار تولید شرکت از سال ۹۲ به تفکیک محصولات نشان داده شده است :

فروش :

در سال 96 مجموع مبلغ فروش شرکت 570 میلیارد ریال بود، که برای سال مالی 97 با رشد 75 درصدی به 996 میلیارد ریال افزایش یافته است.در نمودار زیر ترکیب مبلغ فروش شرکت در سال مالی 97 به تفکیک نشان داده شده است :

 

در سال مالی 96  فروش شرکت داخلی 373 میلیارد ریال و فروش صادراتی آن 190 میلیارد ریال بوده است. برای سال مالی 97 مبلغ فروش داخلی شرکت به 610 و مبلغ فروش صادراتی به 386 میلیارد ریال افزایش یافته است.جدول زیر نرخ،مقدار و مبلغ فروش محصولات مهم شرکت در دوره های مختلف مقایسه شده است :

در نمودار زیر میانگین نرخ فروش ماهانه کاشی دیوار و پرسلانی شرکت از سال 96 نشان داده شده است : (هزار ریال به مترمربع)

بهای تمام شده :

در سال مالی 97 بهای تمام شده شرکت با افزایش 67 درصدی نسبت به سال 96 به (744) میلیارد ریال رسیده است.در نمودار زیر ترکیب بهای تمام شده سال مالی 97 به تفکیک نشان داده شده است :

مجموع هزینه مواد مصرفی که مهمترین آن لعاب است و عمدتا از طریق شرکتهای داخلی تامین میشود، در سال 97 به (348) میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ نسبت به سال مالی 96 افزایش 87 درصدی را تجربه کرده است. . در نمودار زیر ترکیب هزینه مواد مصرفی سال 97 به تفکیک نشان داده شده است :

همچنین مجموع هزینه های سربار شرکت در سال 97 به (269) میلیارد ریال رسیده است که این مبلغ نسبت به سال مالی 96 افزایش 29 درصدی را تجربه کرده است.در نمودار زیر ترکیب هزینه سربار شرکت برای سال 96 و 97 به تفکیک نشان داده شده است : (ارقام به میلیارد ریال)

حاشیه سود ناخالص :

در سال مالی97 حاشیه سود ناخالص کپارس به 25 درصد رسیده است، درحالیکه در سال 96 این نسبت 22 درصد بود . در نمودار زیر روند حاشیه سود ناخالص فصلی شرکت نشان داده شده است :

هزینه مالی :

مانده تسهیلات مالی جاری شرکت در پایان اسفند 97 نسبت به اسفند سال 96 با افت 5 درصدی به 103 میلیارد ریال رسیده است.با این حال هزینه مالی کپارس در سال مالی 97 نسبت به سال 96 با رشد 39 درصدی به (10.4) میلیارد ریال افزایش یافته است.

نتیجه گیری :

علاوه بر اینکه مقدار تولید و فروش محصولات شرکت در سال 97 نسبت به سال 96 بهبود یافته است، شاهد افزایش میانگین نرخ فروش محصولات شرکت هم میباشیم. این عوامل در کنار کنترل بهای تمام شده موجب شده حاشیه سود ناخالص شرکت در سال 97 به 25 درصد باشد، درحالیکه در سال 96 این نسبت 22 درصد بود.اما نکته ای که در گزارش کپارس جلب توجه میکند موجودی یک میلیون تنی کاشی شرکت در ابتدای سال97 بوده است که در سال پایان سال به 700 هزار تن کاهش یافته است. دو عامل رونق در بازار فروش صادراتی و بهای تمام شده پایین این موجودی ها موجب شده در صورتیکه کپارس بتواند باقی مانده این موجودی را به فروش برساند سود چشمگیری نصیب شرکت گردد.

آخرین تحلیل های تکنیکال