بررسی عملکرد شرکت تراکتور سازي ايران

on .

شرکت تراکتور سازي ايران که در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ با سرمایه ۱٫۸ هزار میلیارد ریالی تنها به ازای هر سهم ۴۲۷ ریال سود داشت، در سال مالی ۹۷ موفق شده به ازای هر سهم ۹۰۴ ریال سود محقق کند. از مهمترین عوامل افزایش سودآوری شرکت در سال مالی ۹۷ میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • رشد ۲۶ درصدی مبلغ درآمد های عملیاتی در مقابل افزایش ۲۵ درصدی بهای تمام شده موجب شده سود ناخالص سال مالی ۹۷ با افزایش ۴۲ درصدی نسبت به سال مالی ۹۶ همراه گردد.
  • تحقق ۲۱۷ میلیارد ریال درآمد تسعیر ارز
  • افزایش ۱۳۰ درصدی درآمدهای سرمایه گذاری نسبت به سال ۹۶

 

تولید :

شرکت تراکتور سازي ايران که در سال ۱۳۷۴ تاسیس شده است، تولیدکننده انواع تراکتور میباشد. ظرفیت اسمی شرکت تولید سالیانه ۳۰ هزار دستگاه تراکتور است. در سال ۹۶ تعداد تولید تایرا ۱۴٫۵ هزار دستگاه بوده است که برای سال ۹۷ به ۱۳٫۷ هزار دستگاه کاهش یافته است.

فروش :

مجموع مبلغ فروش شرکت که در سال ۹۶ حدود ۸٫۹ هزار میلیارد ریال بوده است که برای سال مالی ۹۷ به ۱۱٫۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. در سال ۹۶ شرکت ۱۵٫۴ هزار دستگاه انواع تراکتور فروخته بود که این تعداد برای سال ۹۷ به ۱۶٫۲ هزار دستگاه افزایش یافته است. در سال ۹۶ میانگین نرخ فروش هر دستگاه تراکتور شرکت ۵۷۶ میلیون ریال بوده است که این مبلغ برای سال ۹۷ به ۶۹۲ میلیون ریال افزایش یافته است. در نمودار زیر روند مقدار تولید و فروش ماهانه شرکت از ابتدای سال ۹۶ نشان داده شده است : ( ارقام به هزار دستگاه)

در نمودار زیر روند میانگین نرخ فروش ماهانه شرکت از ابتدای سال 96 نشان داده شده است : ( ارقام میلیون ریال به دستگاه)

بهای تمام شده :

در حالیکه در سال مالی 97 مبلغ فروش رشد 26 درصدی را تجربه کرده است، بهای تمام شده 25 درصد افزایش داشته است.در نمودار زیر ترکیب بهای تمام شده سال مالی 97 به تفکیک نشان داده شده است :

حاشیه سود ناخالص :

در سال مالی97 حاشیه سود ناخالص تایرا  به 11 درصد رسیده درحالیکه در سال 96 این نسبت 10 درصد بود . در نمودار زیر روند حاشیه سود ناخالص فصلی شرکت نشان داده شده است :

سایر درآمد های عملیاتی :

در حالیکه در سال 96 تایرا تنها 2 میلیارد ریال درآمد در ایم سرفصل داشت، در پایان سال 97 این مبلغ به 217 میلیارد ریال افزایش یافته است که عمدتا ناشی از سود تسعیر ارز بوده است.

هزینه های مالی :

مانده تسهیلات مالی جاری شرکت در پایان اسفند ماه 96 حدود 301 میلیارد ریال بود که در اسفند سال 97 به صفر رسیده است، بر همین اساس هزینه های مالی در سال 97 با افت 67 درصدی نسبت به سال 96 به (8) میلیارد ریال کاهش یافته است.

درآمد های غیرعملیاتی :

مجموع درآمد های غیر عملیاتی تایرا برای سال 97 با رشد 130 درصدی نسبت به سال 96 به 875 میلیارد ریال افزایش یافته است.در نمودار زیر درآمد غیرعملیاتی شرکت برای سال 97 و 96 مقایسه شده است: (ارقام به میلیارد ریال)

در جدول زیر درآمد سود سهام تایرا به تفکیک شرکت های سرمایه پذیر برای سال 97 و 96 مقایسه شده است: (ارقام به میلیارد ریال)

نتیجه گیری :

تایرا در فصل بهار سال 97 به ازای هر سهم 35 ریال، در تابستان 112 ریال، در پاییز 112 ریال و در زمستان 645 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است.علت جهش سود شرکت در زمستان، رشد حاشیه سود ناخالص شرکت و تحقق سود سرمایه گذاری بوده است.در سال 97 تایرا 622 میلیارد ریال سود سرمایه گذاری داشته است که این مبلغ 35 درصد سود خالص قبل از مالیات شرکت در سال 97 میباشد.با این حال در سال 97 اگرچه شرکت در مقدار تولید بهبود خاصی نداشته است اما افزایش نرخ فروش انواع محصولات در کنار رشد مقداری فروش موجب شده است که مجموع مبلغ فروش نسبت به سال 96 با بهبود همراه باشد. از سوی دیگر شرکت با کنترل هزینه های تولید توانسته حاشیه سود ناخالص خود را به 11 درصد برساند، درحالیکه این نسبت در سال 96 حدود 10 درصد بود.

آخرین تحلیل های تکنیکال