بررسی عملکرد فولاد مبارکه در سال 97

on .

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال مالی منتهی به اسفند ۹۷ موفق شده با سرمایه ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی ۹۶، با افزایش ۸۳ درصدی به ۸۴۷ ریال برساند.از مهمترین عوامل افزایش سودآوری شرکت در سال مالی ۹۷ میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • رشد ۴۸ درصدی مبلغ درآمد های عملیاتی در مقابل افزایش ۴۶ درصدی بهای تمام شده موجب شده سود ناخالص سال مالی ۹۷ با افزایش ۵۱ درصدی نسبت به سال مالی ۹۶ همراه گردد.
  • تحقق ۱۷٫۸ هزار میلیارد ریال سود در قسمت سایر درآمد عملیاتی در سال مالی ۹۷
  • رشد ۴۷ درصدی درآمدهای غیرعملیاتی نسبت به سال مالی ۹۶

 

تولید :

در جدول زیر مقدار تولید محصولات شرکت برای دوره های مختلف مقایسه شده است :

فروش :

در سال 97 فولاد موفق شده مبلغ فروش خود را با افزایش 48 درصدی نسبت به سال 96 به 234 هزار میلیارد ریال برساند. در سال 96 حدود 83 درصد مبلغ فروش شرکت به فروش داخلی اختصاص داشت که این نسبت برای سال 97 به 89 درصد افزایش یافته است. در نمودار زیر ترکیب مبلغ فروش شرکت برای سال 97 را نشان داده شده است :

در جدول زیر نرخ،مقدار و مبلغ فروش محصولات مهم شرکت برای دوره های مختلف مقایسه شده است :

در نمودار زیر روند میانگین نرخ فروش ماهانه انواع محصولات شرکت از ابتدای سال 96 نشان داده شده است : (میلیون ریال به تن)

بهای تمام شده :

بهای تمام شده شرکت در سال 97 با رشد 46 درصدی نسبت به سال 96 به (124) هزار میلیارد ریال رسیده است. در نمودار زیر ترکیب بهای تمام شده شرکت برای سال 97 را به تفکیک نشان میدهد :

هزینه مواد مصرفی فولاد در سال 97 با رشد 78 درصدی نسبت به سال 96 به (83.5) هزار میلیارد ریال رسیده است.در نمودار زیر ترکیب هزینه مواد مصرفی سال 97 به تفکیک نشان داده شده است :

در سال 96 میانگین نرخ مصرف هر تن سنگ آهن و گندله در نه ماهه سال جاری 3.9 و 6.3 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 62 و 66 درصدی را تجربه کرده است.

هزینه سربار فولاد در سال 97 با رشد 48 درصدی نسبت به سال 96 به (52.6) هزار میلیارد ریال رسیده است. در نمودار زیر تغییرات هزینه سربار شرکت به تفکیک برای سال مالی 97 و 96 مقایسه شده است : (ارقام به هزار میلیارد ریال )

حاشیه سود ناخالص :

در سال مالی97 حاشیه سود ناخالص فولاد  به 46 درصد رسیده است که نسبت به سال 96 تغییر خاصی نداشته است . در نمودار زیر روند حاشیه سود ناخالص فصلی شرکت نشان داده شده است :

سایر درآمدهای عملیاتی :

در سال مالی 96 فولاد از این محل تنها 1.5 هزار میلیارد ریال درآمد داشت که برای سال 97 این مبلغ به 17.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. عمده این افزایش ناشی از تحقق سود تسعیر ارز 15.5 هزار میلیارد ریالی در این دوره بوده است.

درآمدهای غیرعملیاتی :

خالص درآمدهای غیرعملیاتی شرکت در سال مالی 97 با افزایش 47 درصدی نسبت به سال 96 به 14.5 هزار میلیارد ریال رسیده است .در نمودار زیر تغییرات درآمدهای غیرعملیاتی شرکت برای سال مالی 97 و 96 مقایسه شده است : (ارقام به هزار میلیارد ریال )

در سال مالی قبل فولاد از سرمایه گذاری در شرکتهای مختلف 8.3 هزار میلیارد ریال (12 درصد سود خالص قبل از مالیات سال مالی 96) درآمد داشته است که برای سال 97 به دلیل عدم شناسایی سود برخی شرکت ها در این گزارش این مبلغ تنها 3.5 هزار میلیارد ریال بوده است. در جدول زیر درآمد این شرکتها در سال 96 و 97 مقایسه شده است :

نتیجه گیری :

با سرمایه 130 هزار میلیارد ریالی، فولاد در بهار امسال 126 ریال، در تابستان 216 ریال، در فصل پاییز 195 ریال و در زمستان 309 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است. درسال 97 اگر چه مبلغ فروش شرکت بواسطه رشد نرخ ارز با افزایش همراه شده است، اما رشد متناسب بهای تمام شده سبب شده تا حاشیه سود ناخالص نسبت با سال 96 تغییر خاصی نداشته باشد. همچنین در سال 97 شرکت به صورت عملیاتی و غیر عملیاتی مجموعا 18.3 هزار میلیارد ریال سود حاصل از تسعیر ارز شناسایی کرده است که این مبلغ 15 درصد از سود خالص قبل از مالیات فولاد در این سال میباشد. نکته دیگر اینکه رشد درآمد های شرکت های زیر مجموعه فولاد در سال 97 چشمگیر بوده است و با توجه به شناسایی در گزارش حسابرسی شده، انتظار میرود سود هر سهم فولاد در این گزارش از مرز 900 ریال عبور کند.

آخرین تحلیل های تکنیکال