بررسی وضعیت سرمایه گذاری خوارزمی

on .


۴۷٪ از حجم سرمایه گذاری های وخارزم به دارایی های بورسی و ۵۳٪ به دارایی های غیر بورسی تخصیص یافته است.
اما بدون درنظر گرفتن دارایی های غیر بورسی ( با وجود اینکه بیشترین حجم سرمایه گذاری هارا به خود اختصاص داده ) وخارزم با قیمت های امروز ۲۵۵ تومان NAV بورسی دارد که در حال حاضر زیر ۴۰٪ از NAV بورسی خود معامله می شود.

ارزش برآوردی معدن طلا با ذخیره قطعی ۱۵ تنی و دوره برداشت ۷ ساله ، بالغ بر ۶۹۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود. همچنین ارزش نیروگاه قائم در پایین ترین حالت و با کسر بدهی ۴۴۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

بدون درنظر گرفتن ارزش معدن طلا (‌به دلیل عدم ارائه گزارش نهایی کارشناس رسمی )‌و با لحاظ ارزش ۴۶۰۰ میلیارد تومانی نیروگاه منتظر قائم ، NAV سرمایه گذاری خوارزمی در محدوده ۶۳۰ الی ۶۴۰ تومان برآورد می شود که در حال حاضر ۲۲٪ از NAV خود در حال معامله است. این رقم با توجه به چشم انداز افزایشی قیمت سهام #وبصادر ، #وپاسار ، #آریان ، #دسینا و... میتواند به بیش از ۷۰۰ تومان برسد.
 

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل