بررسی عملکرد شرکت فرآورده هاي نسوز ايران

on .

در سال ۹۶ شرکت فرآورده هاي نسوز ايران موفق شده با سرمایه ۳۷۳ میلیارد ریالی سود هر سهم خود را نسبت به سال مالی ۹۵، با افزایش ۱۷۵ درصدی به ۷۶۲ ریال برساند که این مبلغ طبق آنچه در بودجه پیش بینی شده بود است.

از مهمترین عوامل افزایش سودآوری شرکت در سال مالی ۹۶ میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

  • رشد ۳۸ درصدی مبلغ درآمد های عملیاتی در مقابل افزایش ۲۸ درصدی بهای تمام شده موجب شده سود ناخالص سال مالی ۹۶ با افزایش ۵۹ درصدی نسبت به سال مالی ۹۵ همراه گردد.
  • درآمد اقلام متفرقه شرکت که در سال ۹۵ تنها ۲ میلیارد ریال بوده، برای سال ۹۶ به ۵۱ میلیارد ریال افزایش یافته است

تولید :

کفرا تولید کننده انواع آجر و جرم نسوز است که در سال ۹۶ توانسته مجموع مقدار تولید خود را با رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال ۹۵ به ۳۸٫۵ هزار تن افزایش دهد. در نمودار زیر روند مقدار تولید شرکت از سال ۹۲ به تفکیک محصولات نشان داده شده است :

فروش :

در سال 96 کفرا موفق شده مبلغ فروش خود راکه عمدتا داخلی است، با افزایش 37 درصدی نسبت به سال 95 به 1.08 هزار میلیارد ریال برساند که این مبلغ مطابق آنچه در بودجه پیش بینی شده، بوده است. در نمودار زیر ترکیب مبلغ فروش شرکت برای سال 96 را نشان داده شده است :

مجموع مقدار فروش محصولات کفرا در سال 96 با رشد 9 درصدی نسبت به سال 95 به 38.8 هزار تن رسیده است. شرکت در سال 96 مقدار فروش محصولات اصلی مانند آجرهای نسوز قلیایی،منیزیتی و آلومینی را افزایش داده و در عوض از مقدار فروش محصولات فرعی کاسته است.اما عامل اصلی جهش در مبلغ فروش سال 96 کفرا، رشد پر شتاب نرخ فروش دو محصول اصلی شرکت یعنی آجرهای قلیایی و منیزیتی است که نسبت به سال 95 به ترتیب 39 و 49 درصد افزایش را تجربه کرده است.در نمودار زیر وضعیت فروش محصولات مهم شرکت در سال 96 با وضعیت سالهای 95 و 94 مقایسه شده است :

بهای تمام شده :

نمودار زیر ترکیب بهای تمام شده شرکت برای سال 96 را به تفکیک نشان میدهد :

هزینه مواد مصرفی شرکت در سال 96 با افزایش 47 درصدی نسبت به سال 95 همراه بوده است.مهمترین ماده مصرفی شرکت منیزیت است که بیش از نیمی از نیاز کفرا به این ماده از طریق واردات تامین میشود. افزایش مقدار تولید و فروش آجرهای منیزیتی در سال 96 موجب شده است هزینه مصرفی این ماده اولیه افزایش یابد. نمودار زیر ترکیب هزینه مواد مستقیم مصرفی شرکت برای سال 96 را به تفکیک نشان میدهد :

هزینه های مالی :

اگرچه مانده تسهیلات دریافتی کفرا در پایان اسفند 96 نسبت به سال 95 با افزایش 2 درصدی به 85 میلیارد ریال رسیده است، اما کاهش نرخ بهره این وام ها موجب شده هزینه مالی سال 96 شرکت با افت 26 درصدی نسبت به سال 95 به (19) میلیارد ریال کاهش یابد.در سال 95 میانگین نرخ بهره تسهیلات دریافتی شرکت 18 درصد بود که در سال 96 اخذ یک فقره وام 16 درصدی از بانک رفاه ( با سهم 20 درصدی در مانده تسهیلات) موجب کاهش میانگین نرخ بهره شرکت شد.

درآمد های متفرقه :

درآمد اقلام متفرقه شرکت که در سال 95 تنها 2 میلیارد ریال بوده، برای سال 96 به 51 میلیارد ریال افزایش یافته است که 48 میلیارد ریال آن ناشی از سود فروش زمین بوده است.

 

نتیجه گیری :

افزایش مقدار تولید و فروش محصولات شرکت در کنار رشد میانگین نرخ فروش محصولات مهم موجب شده است در سال 96 مبلغ فروش شرکت با رشد فزاینده از مرز هزار میلیارد ریال عبور کند که از سال 92 این رخداد تکرار نشده است.در سال گذشته کفرا برای نخستین بار توانست با تولید محصول جدید خود که مورد تایید ذوب آهن بود همکاری خود با این مصرف کننده بزرگ فرآورده های نسوز را آغاز کند که این رخداد در توسعه بازار فروش شرکت برای سال مالی 97 میتواند بسیار موثر باشد. در سال 96 شرکت توانسته با کنترل بهای تمام شده حاشیه سود ناخالص خود را که در سال 95 حدود 31 درصد بود، به 36 درصد افزایش دهد. همچنین کفرا در راستای بهبود کیفیت مواد اولیه و کاهش هزینه ها در نظر دارد برای سال 97 فاز نخست طرح فرآوری مواد اولیه جمبزه را به بهره برداری برساند که پیش بینی شده در پایان شهریور این رخداد تحقق یابد.

آخرین تحلیل های تکنیکال