تحلیل تکنیکال شپدیس

on .

شپدیس در تایم فریم روزانه در انتهای موج صعودی متراکم شده است.و به نظر میرسد یک الگوی دیاگونال شکل داده است . اکنون قیمت در حال خروج از این محدوده تراکمی است. شکست حمایت مینور در سطح ۱۶۵۵ تومان فشار فروش را بیشتر خواهد کرد و احتمال رسیدن به سطح ۱۵۰۰ تومان را افرایش خواهد داد.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل