تحلیل تکنیکال شپترو

on .

به نظر میرسد قیمت در حال کامل کردن یک حرکت ۵ موجی در این نماد است که اکنون بعد از کامل شدن موج سوم در حال ساختن موج ۴ ام از این حرکت است. هدف موج ۴ در محدوده ۵۲۵ تومان و ۴۶۶ تومان قرار دارد. هر چند احتمال پیچده شدن این موج وجود دارد اما این محدوده می تواند یک هدف معقول برای این موج باشد. می توان در این محدوده به دنبال فرصت خرید بود.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل