تحلیل تکنیکال کسرا

on .

قیمت در این نماد در محدوده ۳۰۰ تومان به یک حمایت معتبر خواهد رسید. همانطور که مشاهده می کنید در این محدده قیمت هم به کف کانال فرضی خواهد رسید و هم ۶۱٫۸ درصد از حرکت صعودی خود را اصلاح خواهد کرد. همچنین اندازه این اصلاح ۱۶۱٫۸ برابر اخرین حرکت اصلاحی شده است که اهمیت این محدده را دو چندان میکند. از طرفی این محدوده قیمتی در سمت چپ یک محدوده مقاومتی بوده است که می تواند به حمایت سهم تبدیل شود. می توان در این محدده به کمین معاملات خرید نشست.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل