تحلیل تکنیکال سیستم

on .

یکی از نمادهای جذاب در گروه رایانه نماد سیستم است. قیمت هر سهم همکاران سیستم بعد از رسیدن به ۶۴۰ تومان آهنگ نزولی به خود گرفته و ۳۸ درصد از آخرین رالی صعودی را اصلاح کرده است. آرایش این اصلاح به گونه ای است که در صعود ها قیمت سقف پایین تر از سقف قبلی شکل داده است. می توان از اتصال این سقفها یک خط مقاومتی داینامیک ایجاد کرد و از آن به عنوان تریگر خرید استفاده نمود. مادامیکه قیمت زیر این خط قرار دارد می توان به کمین نشست و با شکست این خط وارد معامله خرید با حد ضرر آخرین کف قیمتی شد. چرا که قیمت برای صعود می باید این خط مقاومتی را از پیش رو بر دارد.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل