تحلیل تکنیکال شپنا

on .

قیمت در نماد شپنا در دوبار حمله به سقف ۱۱۲۰ تومان از شکست ان ناکام ماند و در عوض کف و حمایت ۹۵۵ تومان را از دست داد. و یک الگوی برگشتی سقف دوقلو را با هدف ۷۵۰ تومان کامل کرده است. مادامکیه قیمت سقف جدید شکل ندهد الگو به قوت خود باقی است.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل