تحلیل تکنیکال شپلی

on .

در یک نگاه بلند مدت رفتار قیمت را می توان در یک کانال صعودی فرضی مدل کرد و مادامیکه کف جدید در نمودار شکل نگرفته باشد می توان امیدوار بود قیمت در بلند مدت به سمت سقف کانال فرضی حرکت می کند. اما در تایم فریم روزانه نوسانات اخرین موج نزولی قیمت را می توان درون یک کانال نزولی قرار داد و مادامیکه قیمت نتواند با قدرت از این کانال خارج شود امیدی به صعود نخواهد بود.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل