تحلیل تکنیکال شاخص خودرو

on .

اخرین نوسانات نمودار در شاخص خودرو را می توان در درون یک کانال صعودی مدل کرد. دو تماس و واکنش در سقف کانال و سه برخورد و واکنش در کف کانال نشان از اعتبار بالای کانال ترسیمی دارد. همچنین در برخورد سوم قیمت از خط میانی تا باند بالایی چنگال اندروز رشد کرده است. چنانچه شاخص موفق به شکست باند بالایی چنگال شود انتظار می رود تا خط هشدار اول و باند بالایی کانال به حرکت خود ادامه بدهد.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل