تحلیل تکنیکال فاسمین

on .

در تحلیل قبل به محدوده ۶۵۰  تومان برای خرید این نماد اشاره شد. قیمت تا محدوده ۶۷۰ تومان افت کرد و سپس در مدار صعود قرار گرفت. اکنون آرایش قیمت به گونه ای است که با شکست سطح  مقاومتی ۸۲۰ تومان  تریگر خرید صادر خواهد شد. بهتر است تحرکات قیمت و تغیرات حجم  را رصد کنیم

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل