تحلیل تکنیکال اپرداز

on .

قیمت با تشکیل یک الگوی هارمونیک خفاش در محدوده کف قبلی به ریزش خود خاتمه داد و شروع به صعود کرده است. انتظار میرود این موح صعودی تا محدوده سقف کانال فرضی و محدوده قیمتی ۱۳۰۰ تومان به حرکت خود ادامه بدهد.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل