تحلیل تکنیکال وخاور

on .

در اخرین تحلیل از این نماد به الگوی ادامه دهنده کاپ اند هندل ( فنجان) اشاره شد. اکنون به نظر میرسد قیمت الگو را کامل کرده و اماده شروع حرکت صعودی می باشد. خیمیه سنگین خریداران پشت مقاومت ۲۷۰ تومان کاملا مشهود است شکست این مقاومت می تواند آغاز یک رالی صعودی جدید در این نماد باشد.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل