تحلیل تکنیکال شاخص کل

on .

شاخص کل تا محدوده ۲۰۳۴۰۰ واحد عقب نشینی کرد و در نزدیکی هدف مورد نظر قرار گرفت و امروز با واکنش به این سطح مواجه شدیم. اگر این کف تثبت و حفظ شود . انتظار میرود شاخص در روزهای اتی تا محدوده ۲۱۲۵۰۰ واحد به حرکت خود ادامه بدهد.
آرایش کندل در دو روز گذشته نشان از حرکت برگشتی دارد.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل