تحلیل تکنیکال دی

on .

ر نمودار بانک دی احتمال تشکیل الگوی سرو شانه وجود دارد. هنوز الگو کامل نشده و اخطار فروشی صادر نگردیده. الگو زمانی کامل خواهد شد که که خط گردن در محدوده ۱۰۷ تومان شکسته شود. بهتر است تحرکات قیمت را با دقت رصد کرد.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل