تحلیل تکنیکال بترانس

on .

قیمت موفق شد از سقف قبلی خود عبور کند. اکنون رسیدن به اهداف مورد نظر بسیار قوت گرفته است و تریگر خرید در نمودار صادر شده است. کماکان به اهداف مورد نظر تاکیید داریم

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل