تحلیل تکنیکال وپخش

on .

قیمت در این نماد به هر دو هدف مورد نظر دست پیدا کرده است. اما کماکان می تواند به حرکت خود تا محدوده ۳۳۰۰ تومان نیز ادامه بدهد. همانطور که در تصویر مشخص است نظم زیبایی در نمودار برقرار است و قیمت در بلند مدت در درون یک کانال صعودی در حال نوسان است که به نظر میرسد قیمت تا رسیدن به این محدوده ارام نگیرد. می توان تا رسیدن به این محدوده با نماد همراه بود.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل