تحلیل تکنیکال شغدیر

on .

قیمت در این نماد اسیر مقاومت ۶۵۰ تومان شده است و توان عبور از این مقاومت را ندارد. ازطرفی تمایلی برای افت و کاهش قیمت در نمودار دیده نمی شود به نظر میرسد قیمت در حال متراکم شدن است. می توان از این تراکم به عنوان تریگر خرید استفاده کرد ودر صورت شکست مقاومت ۶۵۰ تومان با حد ضرر ۵۰۰ تومان وارد معامله خرید شد.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل