تحلیل تکنیکال وتجارت

on .

قیمت در این نماد در فاز اصلاح زمانی قرار گرفته است. قیمت نه کاهش چشمگیر دارد و نه از سقف قبلی عبور می کند. مادامکیه قیمت از تراکم ترسیمی خارج نشود این اصلاح فرسایشی ادامه خواهد داشت.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل