تحلیل تکنیکال پارسان

on .

در اخرین تحلیل از این نماد به اهداف پیش روی قیمت از جمله ۵۷۰ تومان اشاره شد. اکنون قیمت با شکست سقف و مقاومت ۵۰۰ تومان در مسیر این هدف در حال حرکت هست. هر چند در این مدت در نمودار الگوهایی شکل گرفته است که اهداف قیمت را تغییر داده و بالاتر برده است . میتوان تا رسیدن قیمت به اهداف مورد نظر با قیمت همراه بود.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل