تحلیل تکنیکال شپارس

on .

شپارس در تایم فریم روزانه پیرو تحلیل قبلی با تشکیل الگوی سرو شانه سقف تا محدوده ۱۶۵۰ ریال اصلاح قیمتی را تجربه کرده که این محدوده حمایتهای استاتیک میان مدت و بلند مدت سهم قرار داشته و با توجه به پتانسیل شکل گیری واگرایی مثبت و وضعیت سایر اندیکاتورهای سهم میتواند با حد ضرر ۱۶۹۹ ریال مورد بررسی قرار بگیرد. مهمترین مقاومت کوتاه مدت سهم در محدوده ۲۱۰۰ریال قرار دارد

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل