تحلیل تکنیکال شاخص گروه حمل و نقل

on .

شاخص گروه حمل و نقل در تایم فریم هفتگی طی ۴ سال گذشته از کف ۲۳۶۵ واحد طی یک سیکل کامل ۵ موجی به سقف ۶۲۲۷ واحد صعود داشته و از سقف فوق در یک روند اصلاحی فرسایشی به محدوده ۳۳۴۰ واحد تنزل داشته که میتوان این اصلاح را در قالب موجAدر نظر گرفت و در صورت عبور از خط روند نزولی بلند مدت و مقاومت استاتیک کوتاه مدت ۳۷۲۲ واحد میتوان به رشد در قالب موج ۳یا موج Cاز موج Bبلند مدت امیدوار بود وضعیت اندیکاتورهای شاخص در محدوده اشباع فروش و دارای پتانسیل تشکیل واگرایی مثبت مییباشد. حد ضرر این تحلیل قرار گرفتن شاخص زیر محدوده ۳۳۴۰ واحد میباشد.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل