تحلیل تکنیکال شاخص واسطه گری های مالی

on .

شاخص سایر واسطه گری های مالی در تایم فریم هفتگی در آخرین گام صعودی از محدوده ۲۰۰۰واحد به محدوده ۲۷۰۰ واحد صعود داشته و از سقف فوق تقریبا تمام مسیر را اصلاح کرده و در شرایط فعلی در کف کانال صعودی قرار گرفته و میتواند مجددا وارد نوسانات مثبت گردد. در صورت عبور از ۲۳۰۰ واحد مسیر صعود شاخص هموار تر میگردد. حد ضرر این تحلیل شکست ۲۰۰۰ واحد میباشد.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل