تحلیل تکنیکال خزامیا

on .

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید خزامیا بعد از جدا شدن از خط میانی در مسیر باند بالایی چنگال قرار گرفته است. که هنوز با هدف اول خود فاصله دارد. انتظار میرود در میان مدت قیمت ابتدا خود را به باند بالایی برساند و در بلند مدت بعد از غلبه بر این محدوده مقاومتی خود را به خط هشدار اول و سقف کانال برساند. که در این صورت تا محدوده ۲۷۰ تومان رشد خواهد داشت.

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل