شنیده ها و شایعات بورسی برای یکشنبه 1397/02/23 | عمومی

on .

فاما
خبرها از اجاره کارخانه آما یک واقع در 1/5کیلومتری جاده  تهران کرج به شرکت نوآوری هم آوا حکایت دارد.

سیستم
شایعات از تعدیل مثبت این شرکت درآینده نزدیک حکایت دارد.

 کخاک
شایعات از تعدیل مثبت این شرکت دراینده نزدیک با توجه به گزارش های  تولیدو فروش  حکایت دارد.

وخاور
در بانک خاورمیانه زمزه هایی مبنی بر افزایش سود به گوش می رسد.

تایرا
خبرها از فروش باشگاه تراکتورسازی توسط این شرکتدر آینده نزدیک حکایت دارد

واتی
شنیده ها از برنامه این شرکت برای فروش زمین 450 هکتاری در آینده نزدیک حکایت دارد

ذوب
شنیده ها از بهره برداری پروژه PICاین شرکت تا پایان شهریورماه 97 حکایت  دارد  

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل