سود نقدی تمام شرکتها و تاریخ دریافت سود سال 1398

on .

*  هرمز (فولاد هرمزگان):  110 ریال (از 1 مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  ونیکی(سرمایه گذاری ملی): 200 ریال (از اول شهریور 98 واریز به شماره حساب اعلام شده سهامدار) 
*  ونیرو (سرمایه گذاری نیرو):  125 ریال () 
*  ونوین(بانک اقتصادنوین):  0 ریال () 
*  ونفت (سرمایه گذاری نفت):  250 ریال (از 16 شهریور 98 با مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  ونفت (سرمایه گذاری نفت):  250 ریال () 
*  ومهر (بانک مهر اقتصاد):  68 ریال (واریز به شماره حساب سهامدار در بانک مهر اقتصاد) 
*  وملی (گروه صنعتی ملی):  2 ریال () 
*  وملت (سرمایه گذاری ملت):  0 ریال 
*  ومعلم (بیمه معلم):  21 ریال (از 1 مهر 98 با مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  ومعادن (معادن فلزات):  450 ریال () 
*  ولیز (لیزینگ ایران):  0 ریال () 
*  ولملت (لیزینگ ملت):  40 ریال (از 1 شهریور98 حضوری ازطریق شعب بانک ملت ) 
*  ولشرق(لیزینگ ایران و شرق): 350 ریال (از اول مرداد 98 واریز به شماره حساب اعلام شده سهامدار) 
*  ولساپا (رایان سایپا):  150 ریال (از 15 مرداد 98 از طریق مراجعه به شعب اقتصادنوین) 
*  ولبهمن (لیزینگ بهمن):  240 ریال (از اول دی 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  وکادو (تکادو):  220 ریال () 
*  وصندوق (سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي):  400 ریال (از 1 مهر 98 مراجعه به شعب بانک تجارت)
*  وسینا (بانک سینا):  11 ریال (از 10 شهریور 98 با مراجعه به شعب بانک سینا) 
*  وسنا (سرمايه گذاري نيروگاهي ايران):  410 ریال (از 1 مهر 98 با مراجعه به شعب بانک رفاه) 
*  وسکاب(سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان): 200 ریال () 
*  وسدید (سدید):  0 ریال () 
*  وسبحان (سرمایه گذاری سبحان):  500 ریال (از 1 مهر 98 با مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  وسالت (بانک رسالت): 38 ریال (واریز به شماره حساب سهامدار در بانک رسالت) 
*  وساپا (سرمایه گذاری سایپا):  0 ریال () 
*  ودی (بیمه دی):  50 ریال (از 1 مهر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک دی) 
*  وخارزم(سرمايه گذاري خوارزمی):  40 ریال () 
*  وجامی(سرمایه گذاری جامی):  60 ریال () 
*  وتوکا (سرمایه گذاری توکافولاد):  120 ریال (از 30 آبان 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  وتوشه (سرمایه پارس توشه):  225 ریال (از اسفند 98 واریز به شماره حساب اعلامی)
*  وپست (پست بانک):  0 ریال () 
*  وپخش (هلدینگ داروپخش):  3180 ریال (از 2 آذر 98 از طریق شعب بانک رفاه) 
*  وپاسار (بانک پاسارگاد):  0 ریال () 
*  وپارس(بانک پارسیان):  0 ریال () 
*  وبوعلی (سرمایه گذاری بوعلی):  250 ریال (از 18 تیر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک دی) 
*  وبهمن (سرمایه گذاری بهمن):  140 ریال  (از 18 خرداد 98 با مراجعه به شعب بانک صادرات) 
*  وبشهر (توسعه صنايع بهشهر):  150 ریال (از 1 آذر 98 واریز به شماره حساب اعلامی) 
*  وبانک (سرمایه گذاری بانک ملی):  685 ریال (از 1 مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی) 
*  وایران (لیزینگ ایرانیان):  ریال () 
*  وایران (لیزینگ ایران):  160 ریال () 
*  وامید (سرمایه گذاری امید):  300 ریال (از 1 مهر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک سپه) 
*  والبر (سرمایه گذاری البرز):  270 ریال () 
*  واعتبار(سرمايه گذاري اعتبار ايران):  130 ریال () 
*  وآتی(سرمایه گذاری آتیه دماوند): 180 ریال (از 21 اردیبهشت 98 حضوری از طریق شعب بانک ملت) 
*  همراه (همراه اول): 3125 ریال (از 1 خرداد 98 حضوری از طریق شعب بانک ملت ) 
*  های وب (داده گستر عصر نوین):  20 ریال (از 15 مهر 98 با مراجعه به شعب پست بانک) 
*  نیرو (نیروسرمایه):  11 ریال (واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  نوری (پتروشیمی نوری):  6500 ریال (از 20 مرداد 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  نمرینو (مرینوس):  5 ریال () 
*  نطرین (عطرین نخ قم):  800 ریال () 
*  میدکو (هلدینگ خاورمیانه):  242 ریال (از 1 دی98 واریز به شماره حساب بانک پاسارگاد سهامدار ) 
*  ممسنی(پتروشیمی ممسنی):  0 ریال () 
*  ملت (بیمه ملت):  250 ریال
*  مداران (داده پردازی ایران):  300 ریال (از 1 مهر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک رفاه) 
*  مبین (پتروشیمی مبین):  1500 ریال (از مرداد 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  مارون (پتروشیمی مارون):  4000 ریال (از 1 مرداد 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک ملت) 
*  مادیرا (مادیران):  350 ریال (از 15 مهر 98 از طریق مراجعه به شعب بانک صادرات) 
*  ما (بیمه ما):  280 ریال () 
*  لسرما (سرمافرین):  140 ریال (از 1 بهمن 98 واریز به شماره حساب اعلامی) 
*  لخزر (پارس خزر):  800 ریال (از 1 بهمن 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  لپارس (لوازم خانگی پارس):  800 ریال (از 1 دی 98 واریز به شماره حساب اعلامی) 
*  لبوتان (بوتان):  150 ریال (از اول بهمن 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  لابسا (آبسال):  110 ریال (از 1 اذر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  کیمیا (معدني کيمياي زنجان گستران):  650 ریال (از 1 مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی) 
*  کی بی سی (کی بی سی):  570 ریال (از اول دی 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  کهمدا (شیشه همدان):  300 ریال () 
*  کنور (معدنی صبانور):  480 ریال () 
*  کمنگنز (منگنز ایران):  1380 ریال (از 1 مرداد 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  کماسه (ریخته گری ماسه سازی):  22 ریال () 
*  کلوند (کاشی الوند):  480 ریال () 
*  کگوثر (هتل بين المللي پارسيان کوثر اصفهان):  810 ریال () 
*  کگهر (سنگ آهن گهر زمین):  800 ریال (از 1 خرداد98 حضوری از طریق شعب بانک سپه) 
*  کگل (گل گهر):  1080 ریال (از 15 دی 98 از طریق مراجعه به شعب بانک سپه) 
*  کگاز (شیشه و گاز):  450 ریال (از 1 آبان 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  کفرا (فراورد های نسوز):  1800 ریال () 
*  کفپارس (فراورده های نسوز پارس):  0 ریال () 
*  کطبس (ذغالسنگ نگین طبس):  650 ریال (از 25 دی 98 واریز به شماره حساب اعلامی)
*  کساوه (کاشی ساوه):  560 ریال (از 1 مهر 98 با مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  کرازی (شیشه رازی):  180 ریال () 
*  کحاک (خاک چینی):  2000 ریال (از 5 تیر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک صادرات) 
*  کحافظ (کاشی حافظ):  0 ریال () 
*  کچاد (چادرملو):  700 ریال (از اول مرداد 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  کتوکا (صنایع نسوز توکا):  572 ریال (از 1 آذر 98 ازطریق اعلام شماره حساب در سایت Tukaref.ir ) 
*  کپشیر (پشم شیشه ایران):  490 ریال () 
*  کپرور (زغال سنگ پروده طبس):  630 ریال (از 1 آبان 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار فکس 031-36280290 ) 
*  کپارس (کاشی پارس):  1180 ریال (از 1 دی 98 ازطریق واریز به حساب سهامدار) 
*  کبافق (معادن بافق):  40 ریال (از 1 آبان 98 واریز به شماره حساب اعلامی) 
*  کاوه (فولادکاوه):  900 ریال (از 1 دی 98 با مراجعه به شعب بانک سینا)
*  کاما (باما):  247 ریال () 
*  کالا (بورس کالا):  150 ریال () 
*  کاسپین (کاسپین):  3710 ریال () 
*  کاذر (فراورده های نسوز آذر):  0 ریال () 
*  قمرو(قند لرستان):  400 ریال () 
*  قلرست(قند لرستان): 200 ریال () 
*  قصفها (قند اصفهان):  2450 ریال (از 1 اذر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  قزوین (قندقزوین):  1000 ریال (از 1 بهمن 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  قچار (قندچهارمحال):  150 ریال () 
*  قپیرا(قند پیرانشهر): 1100 ریال () 
*  قاسم (پخش قاسم):  320 ریال () 
*  فولای (فولاد آلیاژی یزد):  44 ریال (از 10 شهریور 98 با مراجعه به شعب بانک صادرات)
*  فولاژ (فولاد آلیاژی):  309 ریال (از 1 دی 98 از طریق مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  فولاد (فولادمبارکه):  300 ریال  (از 1 شهریور 98 با مراجعه به شعب بانک تجارت)
*  فنورد (نورد و توليد قطعات فولادي):  0 ریال () 
*  فنفت (صنايع تجهيزات نفت):  250 ریال () 
*  فن آوا (فن آوا):  100 ریال () 
*  فملی (ملی مس):  150 ریال (از 1 شهریور 98 با مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  فلوله (لوله و ماشین سازی):  3 ریال (از 1 مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  فسرب(سرب و روی ایران):  310 ریال (از اول شهریور 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  فسپا (گروه صنعتي سپاهان):  923 ریال (از تیر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  فزرین (معدنی زرین):  400 ریال (از 1 مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی) 
*  فروس (فروسیلیس):  420 ریال () 
*  فراور (فرآوری مواد معدنی):  1000 ریال (از اول آبان 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  فرابورس (فرابورس ایران):  120 ریال (از 1 مهر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک ملی) 
*  فخوز (فولادخوزستان):  1000 ریال (از 15 مرداد 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  فخاس (فولادخراسان):  400 ریال (از 10 تیر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  فجر (فولاد فجر کاشان):  1000 ریال (از اول مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی ازطریق فکس: 55503848- 031 ) 
*  فجام(جام دارو): 1400 ریال () 
*  فباهنر (مس باهنر):  624 ریال () 
*  فایرا (آلومینیوم):  105 ریال (از 1 شهریور 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک سپه) 
*  فاما (فلزی اما):  300 ریال () 
*  فافزا (فولاد افزا سپاهان):  155 ریال (از اول مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  فاسمین (کالسیمین):  1000 ریال (از 1 اذر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  فارس (هلدینگ خلیج فارس):  360 ریال (از 11 آبان 98 با مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  غمینو (صنایع غذائی مینو شرق):  380 ریال (از 1 مرداد 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک سپه) 
*  غمهرا (مهرام):  430 ریال (از 1 دی 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  غمارگ(مارگارین): 50 ریال () 
*  غگلستا (پگاه گلستان):  800 ریال (از 1 شهریور 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک ملت) 
*  غگلپا (پگاه گلپایگان):  1500 ریال () 
*  غگرجی ( بيسکويت گرجي):  400 ریال () 
*  غفارس (پگاه فارس):  400 ریال (از 1 شهریور 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک سپه) 
*  غصینو (صنعتی مینو):  800 ریال (از 1 مرداد 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  غشهداب (کشت و صنعت شهداب ناب خراسان):  200 ریال (از بهمن 98 واریز به شماره حساب )
*  غشصفها(پگاه اصفهان):  950 ریال (از اول تیر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  غشان (پگاه خراسان):  400 ریال (از اول مرداد 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  غشاذر (شیر پگاه آذربایجان غربی):  0 ریال () 
*  غسالم (غذایی سالمین):  300 ریال () 
*  غدیس (پاکدیس):  280 ریال (از 5 شهریور 98 از طریق مراجعه به شعب بانک سینا) 
*  غدشت(یک و یک):  0 ریال () 
*  غدام(خوراک دام پارس): 500 ریال (از 20 مهر98 حضوری از طریق شعب بانک ملی ) 
*  غچین (چین چین):  440 ریال () 
*  غپینو (صنعتی پارس مینو):  250 ریال () 
*  غپونه (نوش پونه مشهد):  647 ریال () 
*  غپاذر (شیر پگاه آذربایجان شرقی):  240 ریال (از 1 تیر98 حضوری ازطریق شعب بانک رقاه) 
*  غبهنوش (بهنوش):  150 ریال (از 1 مهر98 حضوری ازطریق شعب بانک سپه) 
*  غبشهر(صنعتی بهشهر): 150 ریال () 
*  عنوش (نوش مازندران):  250 ریال () 
*  شیراز (پتروشیمی شیراز):  0 ریال () 
*  شوینده (مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر):  720 ریال (از 5 مرداد98 حضوری از طریق شعب بانک ملی) 
*  شنفت (نفت پارس):  2300 ریال (از 1 مرداد 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک سپه) 
*  شلرد (پتروشیمی لردگان):  0 ریال () 
*  شکلر(نیروکلر):  1000 ریال (از 1 اسفند 98 با مراجعه به شعب بانک ملت) 
*  شکربن (کربن ایران):  1400 ریال () 
*  شکبیر (پتروشیمی امیرکبیر):  2500 ریال (از 31 تیر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک رفاه) 
*  شفن (پتروشیمی فناوران):  16000 ریال (از 16 مرداد 98 از طریق مراجعه به شعب صادرات) 
*  شفا (شفادارو):  600 ریال  (از 1 مهر 98 با مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین)
*  شسینا (شیمیایی سینا):  800 ریال (از 1 مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار فکس 88732998 ) 
*  شسینا (شیمیایی سینا):  800 ریال () 
*  شسپا (نفت سپاهان):  4200 ریال (از 1 مرداد 98 با مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  شرنگی ():  994 ریال () 
*  شرانل (نفت ایرانول):  1450 ریال () 
*  شراز (پالایش نفت شیراز):  2500 ریال (از 10 مرداد 98 با مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  شدوص (دوده صنعتی):  50 ریال () 
*  شخارک (پتروشیمی خارک):  10000 ریال (از 2 شهریور 98 از طریق شعب بانک ملت) 
*  شجم (پتروشیمی تخت جمشید):  86 ریال () 
*  شتوکا (صنایع رنگ توکا):  357 ریال (از 1 دی 98 حضوری ازطریق شعب بانک ملت ) 
*  شتران (پالایش نفت تهران):  300 ریال (از 1 شهریور 98 با مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  شپنا (پالایش نفت اصفهان):  800 ریال (از 1 مهر 98 با مراجعه به شعب بانک ملت) 
*  شپلی (پلی اکریل):  0 ریال () 
*  شپاس (نفت پاسارگاد):  180 ریال (از 15 شهریور 98 با مراجعه به شعب بانک پارسیان) 
*  شبهرن (نفت بهران):  2640 ریال (از 1 شهریور 98 با مراجعه به شعب بانک صادرات) 
*  شبندر (نفت بندرعباس):  1700 ریال (از 15 مرداد 98 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
*  شبصیر (پاروشیمی بصیر):  2000 ریال (از 5 مرداد 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  شاوان (پالايش نفت لاوان):  1800 ریال  (از 1 مهر 98 با مراجعه به شعب بانک رفاه)
*  شاملا (املاح معدنی ایران): 4400 ریال (تا 11000سهم از 1 خرداد تا 31000سهم از 1تیر ازطریق شعب بانک ملت) 
*  شاراک (پتروشیمی اراک):  1500 ریال (از 31 تیر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک ملی) 
*  سیلام (سیمان ایلام):  0 ریال () 
*  سیستم (همکاران سیستم):  600 ریال () 
*  سیدکو (سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان):  160 ریال (واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  سهگمت (سیمان هگمتان):  31 ریال () 
*  سنیر (سیمان سفید نی ریز):  920 ریال () 
*  سمنار (سيمان ممتازان کرمان):  1000 ریال () 
*  سمگا (گردشگری):  66 ریال 
*  سکارون (سیمان کارون):  0 ریال () 
*  سقاین (سیمان  قائن):  650 ریال (از اول تیر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  سفانو (سیمان فارس نو):  1300 ریال (از 1 شهریور98 حضوری ازطریق شعب بانک تجارت ) 
*  سفارس (سيمان فارس و خوزستان):  250 ریال () 
*  سفار (سیمان فارس):  412 ریال (از اول مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  سغرب (سیمان غرب):  635 ریال ((از اول مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی ازطریق فکس: 95- 88053094 - 021 ) 
*  سصوفی (سیمان صوفیان):  200 ریال () 
*  سصفها (سیمان اصفهان):  280 ریال  (از 20 مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی)
*  سشرق(سیمان شرق): 3 ریال () 
*  سرود (سیمان شاهرود):  200 ریال () 
*  سرچشمه(مس سرچشمه):  500 ریال () 
*  سدبیر (سیمان دبیر):  240 ریال (از 1 مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی) 
*  سخزر (سیمان خزر):  390 ریال () 
*  سخاش (سیمان خاش):  1400 ریال () 
*  ستران (سیمان تهران):  0 ریال () 
*  سپرده (سپرده گذاری مرکزی):  120 ریال () 
*  سبهان (سیمان بهبهان):  5900 ریال (از اول آبان 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  سبجنو (سیمان بجنورد):  630 ریال () 
*  سامان (بانک سامان):  0 ریال () 
*  ساروم (سیمان ارومیه):  500 ریال () 
*  ساراب (سیمان داراب):  270 ریال (از آبان 98 واریز به شماره حساب اعلامی)
*  زنگان (صنعت روی زنگان):  100 ریال () 
*  زمگسا (مگسال):  480 ریال  (از 15 مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی)
*  زماهان(مجنمع گوشت مرغ ماهان): 50 ریال () 
*  زگلدشت (زراعت گلدشت):  1150 ریال () 
*  زقیام (کشت و دام قیام اصفهان):  850 ریال () 
*  زفکا (کشت و دام فکا):  1000 ریال (از 15 مهر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  زشگزا (شیر و گوشت زاگرس شهرکرد):  1040 ریال () 
*  زشریف(کشت و دام شریف آباد):  120 ریال (از 1 آذر 98 ازطریق مراجعه به امورمالی شرکت!!! در تهران) 
*  زدشت (کشت و صنعت دشت خرمدره ):  300 ریال (از 1 مهر 98 مراجعه به شعب بانک کشاورزی) 
*  زپارس(کشت وصنعت پارس): 750 ریال (از اول آبان98 واریز به شماره حساب اعلام شده سهامدار) 
*  زبینا (زراعت بینالود):  280 ریال (از 15 مرداد 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک سینا) 
*  زاگرس (پتروشیمی زاگرس):  14600 ریال (از 17 اردیبهشت98 حضوری ازطریق شعب بانک تجارت) 
*  رمپنا (مپنا):  120 ریال (از 29 آذر 98 با مراجعه به شعب بانک سپه) 
*  رکیش (کارت ایران کیش):  165 ریال (از 1 مهر 98 از طریق مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  رتکو (تکین کو):  500 ریال (از اول شهریور 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  رتاپ (تجارت الکترونیک پارسیان):  320 ریال (از 1 تیر 98 از طریق مراجعه به شعب بانک پارسین) 
*  رانفور (انفورماتیک ایران):  1000 ریال (از 1 تیر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک صادرات) 
*  ذوب (ذوب آهن):  0 ریال () 
*  دیران (ایران دارو):  120 ریال () 
*  دلر (داروسازی اکسیر):  2000 ریال () 
*  دگوثر (داروسازی کوثر):  30 ریال () 
*  دکیمی (کیمیدارو):  700 ریال (از 1 دی 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  دقاضی (داروسازی قاضی):  ریال () 
*  دفرا (فراورده های تزریقی):  780 ریال () 
*  دفارا (دارویی فارابی):  1650 ریال () 
*  دشیمی (شیمی دارویی داروپخش):  470 ریال (از 1 آدر 98 حضوری ازطریق شعب بانک رفاه) 
*  دشیری (شیریت دارو):  10635 ریال (از اول دی 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  دسینا (سینادارو):  1450 ریال (از 1 دی 98 واریز به شماره حساب اعلامی) 
*  دسبحان (دارویی سبحان):  670 ریال (از اول آذر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  دسبحا (سبحان دارو):  520 ریال () 
*  دسانکو (دارویی سبحان انکولوژی):  120 ریال (از 1 مهر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک پارسیان) 
*  درازک (دارویی رازک):  1585 ریال (از 20 آذر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک رفاه) 
*  ددانا (داروسازی دانا):  1100 ریال (از 9 مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  دجابر (دارویی جابر):  700 ریال () 
*  دتولید (تولید دارو):  250 ریال () 
*  دتوزیع (توزیع داروپخش):  1160 ریال () 
*  دتماد (تولیدمواد اولیه داروپخش):  950 ریال (از 1 آذر 98 حضوری ازطریق شعب بانک رقاه) 
*  داوه (داروسازي آوه سينا):  ریال (از 1 آبان 98 از طریق مراجعه به شعب بانک ملی) 
*  دامین (داروسازی امین):  250 ریال () 
*  دالبر (البرز دارو):  720 ریال (از 16 دی 98 با مراجعه به شعب بانک رفاه) 
*  داسوه (دارو اسوه):  700 ریال (از 1 مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  دارو (کارخانجات داروپخش):  1650 ریال (از 1 آذر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک رفاه) 
*  دابور(دارو ابوریحان):  1390 ریال (از 1 آبان 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک رفاه) 
*  خنصیر (نصیرخودرو):  22 ریال () 
*  خموتور (موتورسازان):  112 ریال (از 1 اذر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  خمهر (مهرکام پارس): 0 ریال () 
*  خمحرکه(نیرومحرکه):  1 ریال () 
*  خگستر (گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو):  140 ریال (از اسفند 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  خکرمان (کرمان خودرو):  100 ریال (از 1 آذر 98 واریز به شماره حساب اعلامی) 
*  خفنر (فنرسازان):  10 ریال () 
*  خعمرا ():  121 ریال (از 1 اذر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  خراسان (پتروشیمی خراسان):  270 ریال () 
*  خچرخش (چرخشگر):  4 ریال (از اول مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی ) 
*  ختوفا (قطعات اتومبیل ایران):  10 ریال (از اسفند 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  ختور (رادیاتور ایران):  40 ریال () 
*  ختراک (ريخته گري تراکتور سازي):  380 ریال (از 1 اذر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  خاور (ايران خودرو ديزل):  0 ریال () 
*  حکشتی (کشتیرانی):  250 ریال () 
*  حفاری (حفاری شمال):  30 ریال () 
*  حریل (ريل پرداز سير):  12 ریال (از 1 دی 98 با مراجعه به شعب بانک ملت) 
*  حتوکا (حمل ونقل توکا):  0 ریال () 
*  حتاید (تایدواترخاورمیانه):  600 ریال () 
*  حپارسا(حمل و نقل پارسیان):  620 ریال () 
*  حآسا (آسیا سیر ارس):  43 ریال (از 20 آبان 98 حضوری ازطریق شعب بانک ملت ) 
*  حاریا (کشتیرانی آریا):  0 ریال () 
*  چدن (چدن سازان):  380 ریال (از 15 تیر 98 از طریق مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  جم پیلن (جم پیلن):  3250 ریال (از 1 مرداد 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  جم (پتروشیمی جم):  1670 ریال (از 19 مرداد 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک پارسیان) 
*  ثعمرا (عمران):  80 ریال (از 1 شهریور 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  ثشاهد (شاهد):  80 ریال (از 1 آذر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  ثپمپی(پمپ ایران):  300 ریال () 
*  ثاژن (سخت آژند):  10 ریال () 
*  ثاباد (آبادگران):  20 ریال (از 1 بهمن 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  تیپیکو (دارویی تامین):  2000 ریال (از 18 آبان 98 با مراجعه به شعب بانک رفاه) 
*  توریل (توکاریل):  200 ریال (از 1 شهریور98 حضوری ازطریق شعب بانک ملت ) 
*  تنوین (تامین سرمایه نوین):  250 ریال () 
*  تبرک (تبرک ):  200 ریال (از 1 اسفند 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار فکس 05137624097) 
*  تایرا (تراکتورسازی):  840 ریال (از 1 اذر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  تاصیکو (صدر تامین):  450 ریال (از 25 مهر 98 با مراجعه به شعب بانک رفاه) 
*  تاپیکو (نفت وگازتامین):  400 ریال (از 9 شهریور 98 با مراجعه به شعب بانک پارسیان) 
*  پکرمان (لاستیک بارز):  250 ریال () 
*  پعایق(پلاستیک پارس): 156 ریال 
*  پسهند (لاستیک سهند):  200 ریال (از 20 آذر 98 واریز به شماره حساب اعلامی ) 
*  پرداخت(به پرداخت ملت):  1355 ریال (از 20 مهر98 حضوری ازطریق شعب بانک ملت ) 
*  پدرخش ():  1800 ریال () 
*  پخش (پخش البرز):  210 ریال (از 20 دی 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک پارسیان) 
*  پترول (گروه سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان):  150 ریال (از 1 آذر 98 با مراجعه به شعب بانک اقتصادنوین) 
*  پتایر (ایران تایر):  780 ریال (از مهر 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  پاکشو (پاکشو):  3000 ریال (از 1 مرداد 98 با مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  پارسیان (بیمه پارسیان):  50 ریال () 
*  پارس (پتروشیمی پارس):  9300 ریال (از 30 تیر 98 با مراجعه به شعب بانک تجارت) 
*  بیمه نوین (نوین):  30 ریال (از 1 شهریور 98 واریز به شماره حساب اعلامی)
*  بوعلی (پتروشيمي بوعلي_سينا):  ریال () 
*  بورس (بورس تهران):  150 ریال (از 1 مرداد 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  بنیرو (نیروترانس):  450 ریال () 
*  بمیلا (توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد):  350 ریال () 
*  بمیلا (آهن و فولاد میلاد):  350 ریال () 
*  بمپنا (تولید برق عسلویه مپنا):  90 ریال ( از 17 بهمن 98 با مراجعه به شعب بانک سینا) 
*  بگیلان(برق گیلان):  320 ریال () 
*  بکهنوج(تولید برق ماهتاب کهنوج):  1200 ریال (از 1 مهر 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک ملت) 
*  بکهنوج (تولید برق ماهتاب کهنوج):  1200 ریال () 
*  بشهاب (لامپ شهاب):  400 ریال () 
*  بساما (بیمه سامان):  100 ریال (از 15 مرداد 98 ازطریق واریز به حساب بانک سامان) 
*  برکت (دارویی برکت):  50 ریال () 
*  بترانس (ایران ترانسفو):  350 ریال (از 1 مهر 98 با مراجعه به شعب بانک رفاه) 
*  بترانس (ایران ترانسفو):  350 ریال (از 1 شهریور 98 با مراجعه به شعب بانک رفاه) 
*  بپاس (بیمه پاسارگاد):  180 ریال () 
*  بایکا (کابل ابران):  90 ریال (واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار ) 
*  اوان (مبین وان کیش):  359 ریال (از 1 شهریور 98 از طریق مراجعه به شعب بانک شهر) 
*  انرژی (بورس انرژی):  50 ریال () 
*  البرز (بیمه البرز):  120 ریال (از 1 مرداد 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار) 
*  افق (افق کوروش):   2700 ریال (از 1 مرداد 98 از طریق مراجعه به شعب بانک ملت) 
*  افرا (افرانت):  110 ریال () 
*  اعتلا (سرمایه گذاری اعتلای البرز):  500 ریال ( از 16 شهریور98 حضوری ازطریق شعب بانک پارسیان) 
*  آسیا (بیمه آسیا):  120 ریال (از 1 شهریور 98 واریز به شماره حساب اعلامی سهامدار)
*  ارفع (فولاد ارفع):  1000 ریال (از 10 آذر 98 با مراجعه به شعب بانک سپه)
*  اخابر (مخابرات ایران):  416 ریال (از 1 مرداد 98 ازطریق مراجعه به شعب بانک پارسیان) 
*  اپرداز (ایده پرداز):  300 ریال () 
*  آپ (آسان پرداخت):  800 ریال (از 1 مرداد 98 واریز به شماره حساب اعلامی در نرم افزار آپ)
* حخزر  (حمل ونقل خزر):  750 ریال () 

شایعات و شنیده ها

  • شنیده ها و شایعات بورسی برای شنبه 1398/10/14 | عمومی >

    ادامه مطلب
  • شنیده ها و شایعات بورسی برای دوشنبه 1398/10/09 | عمومی >

    ادامه مطلب
  • شنیده ها و شایعات بورسی برای دوشنبه 1398/10/02 | عمومی >