زمان پرداخت سود نقدی و تقسیمی شرکتها سال 96

on .

 

سامانه اتاق تحلیل

 ارزیابی و تحلیل تمامی اطلاعات بازار بورس با سیستم تحلیلی هوش تجاری 

اطلاعات بیشتر و راهنمای سامانه

 


این صفحه بروز سانی می شود.

با استفاده از کلیدهای CTRL+F می توانید نماد مورد نظر را جستجو نمایید.

 میزان سود نقدی همه مجامع سال 96 

 تاریخ مجامع پیش رو در سال 96 

نماد شرکت اطلاعیه
تیپیکو سرمايه گذاري دارويي تامين زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/02/31
برکت گروه دارويي برکت زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
تپمپی گروه صنايع پمپ سازي ايران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/03/31
واحیا مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/03/31
غپینو صنعتي پارس مينو زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
پترول گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/02/31
نماد شرکت اطلاعیه
جم پتروشیمی جم زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
پاکشو گروه صنعتی پاکشو زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
وکادو تکادو زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/03/31
ومعادن سر. توسعه معادن و فلزات زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
وپخش داروپخش زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
کخاک صنایع خاک چینی ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
نماد شرکت اطلاعیه
فولاژ فولاد آلیاژی ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
وصندوق سر. صندوق بازنشستگی کشور زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
کخاک صنایع خاک چینی ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
شپاس نفت پاسارگاد زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
فولاد فولاد مبارکه اصفهان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
غالبر لبنیات کالبر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
کوثر بیمه کوثر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30
نماد شرکت اطلاعیه
وآرین توسعه اقتصادی آرین زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
سیدکو سر. توسعه صنایع سیمان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
جم پتروشیمی جم زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
ولملت واسپاری ملت زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
کرازی تولیدی شیشه دارویی رازی زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
ونیرو سرمایه گذاری نیرو زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/06/31
ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30
نماد شرکت اطلاعیه
ونیکی سرمایه گذاری ملی ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/09/30
حسینا توسعه خدمات دریایی سینا زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
کبافق معدن بافق زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
وبشهر توسعه صنایع بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
شفن پتروشیمی فن آوران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
غمهرا گروه تولیدی مهرام زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
داسوه داروسازی اسوه زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
نماد شرکت اطلاعیه
وبشهر توسعه صنایع بهشهر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
شفن پتروشیمی فن آوران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
غمهرا گروه تولیدی مهرام زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
وبانک سرمایه گذاری گروه توسعه ملی زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
داسوه داروسازی اسوه زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
وتوکا سرمایه گذاری توکا فولاد زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
تایرا تراکتورسازی ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
حریل ریل پرداز سیر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
نماد شرکت اطلاعیه
وتعاون بیمه تعاون زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
بکهنوج تولید برق ماهتاب کهنوج زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/10/30
شبریز پالایش نف تبریز زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
ختور رادیاتور ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
حسیر ریل سیر کوثر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
وصندوق سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
حتاید تاید واتر خاورمیانه زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
توریل توکاریل زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
کماسه تامین ماسه ریختگری زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30

 

نماد شرکت اطلاعیه
قاسم قاسم ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
حتاید تاید واتر خاورمیانه زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
والبر گروه دارویی البرز زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
کاما باما زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
وآرین تویسعه اقتصادی آرین زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
دلقما دارویی و بهداشتی لقمان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
فپنتا صنعتی سپنتا زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
جم پتروشیمی جم زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
خبهمن گروه بهمن زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30

 

نماد

شرکت

اطلاعیه

#فروس

فروسیلیس ایران

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30

#کساوه

کاشی و سرامیک سینا

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30

#کرازی

تولیدی شیشه داروئی رازی

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30

#بکهنوج

تولید برق ماه تاب کهنوج

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/10/30

#کچاد

معدنی و صنعتی چادرملو

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30

#بمپنا

برق عسلویه مپنا

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30

#خفولا

خدمات فنی فولاد یزد

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30

#کروی

تویعه معادن روی ایران

زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30

 
نماد شرکت اطلاعیه
#وآرین توسعه اقتصادی ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#شلعاب لعابیران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#فخوز فولاد خوزستان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#خگستر گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#ارفع آهن و فولاد ارفع زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#شسپا نفت سپاهان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#برکت گروه دارویی برکت زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#وایران لیزینگ ایرانیان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
#غشهداب کشت و صنعت شهداب خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
نماد شرکت اطلاعیه
#البرز بیمه البرز زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#دکوثر داروسازی کوثر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#بترانس ایران ترانسفو زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#غسالم سالمین زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#فاسمین کالسیمین زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#ونفت سرمایه گذاری صنعت نفت زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#دکیمی کیمیدارو زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#مداران داده پردازی ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#فنفت صنایع تجهیزات نفت زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#دسبحا گروه داروئی سبحان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#ختوقا صنعتی قطعات اتوموبیل ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#وقوام بانک قوامین زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
#لابسا آبسال زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#نطرین عطرین نخ قم زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#کپارس کاشی پارس زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#شرانل نفت ایرانول زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#بکام کارخانجات شهید قندی زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#وتوکا سرمایه گذاری توکا فولاد زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#خدیزل بهمن دیزل زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#بفجر پتروشیمی فجر زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#بنو بیمه تجارت نو زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#سمتاز سیمان ممتازان کرمان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#سنیر سیمان سفید نی ریز زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#اعتلا سرمایه گذاری اعتلا البرز زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#نخریس نساجی خسروی خراسان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#کالا بورس کالای ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#خشرق الکتریک خودرو شرق زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#کلوند کاشی  سرامیک الوند زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#سبهان سیمان بهبهان زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#پخش پخش البرز زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#فاسمین کالسیمین زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#غپینو صنعتی پارس مینو زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1396/12/29
#ختراک ریخته گری تراکتورسازی زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#بنیرو نیرو ترانس زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#دسانکو داروسازی سبحان انکولوژی زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#شاراک پتروشیمی شازند زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#ارفع آهن و فولاد ارفع زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#کاما باما زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#قاسم قاسم ایران زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30
#مبین پتروشیمی مبین زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1395/12/30

سهامدران #خمحرکه با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران #ولبهمن با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران #سبهان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران #کلوندبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند
سهامدران #خشرق با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران #پخش  سود سهام خود را در تاریخ 96/5/1 از کلیه شعب بانک پارسیان دریافت کنند
سهامدران #کالا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/1 دریافت نمایند
سهامدران #اعتلا  سود سهام خود را در تاریخ 96/5/1 از کلیه شعب بانک پارسیان دریافت کنند
سهامدران #سنیر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران #دکیمی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/11/1 دریافت نمایند
سهامدران #سیدکو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران #سغرب با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران #غدیس با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/17 دریافت نمایند
سهامدران #غنوش با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/1 دریافت نمایند

سهامدران #دجابر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/1 دریافت نمایند
سهامدرانفباهنر سود سهام خود را در تاریخ 96/5/1 از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدرانکفرا سود سهام خود را در تاریخ 96/2/3 از کلیه شعب بانک رفاه دریافت کنند
سهامدران #رانفور با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/4/1 دریافت نمایند
سهامدران #فرابورس با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/1 دریافت نمایند
سهامدران #وسبحان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/1 دریافت نمایند
سهامدرانوبوعلی سود سهام خود را در تاریخ 96/3/20 از کلیه شعب بانک دی دریافت کنند
سهامدران #درازک با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند
سهامدران #حبندر  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/25 دریافت نمایند
سهامدران #اخابر  سود سهام خود را در تاریخ 96/6/1 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #آس پ  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/20 دریافت نمایند
سهامدران #پسهند  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/17 دریافت نمایند
سهامدران #سصوفی  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران #آپ با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/4/16 دریافت نمایند
سهامدران #سیستم با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/9 دریافت نمایند
سهامدران #سهرمز  سود سهام خود را در تاریخ 96/8/30 از کلیه شعب بانک رفاه دریافت کنند
سهامدران #قاسم  سود سهام خود را در تاریخ 96/8/1 از کلیه شعب بانک رفاه دریافت کنند
سهامدران #فایرا سود سهام خود را در تاریخ 96/3/1 از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران #کخاک با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران #فخاس  سود سهام خود را در تاریخ 96/11/1 از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدران #باما  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/1 دریافت نمایند
سهامدران #خراسان سود سهام خود را در تاریخ 96/3/20 از کلیه شعب بانک رفاه دریافت کنند
سهامدران #غمینو  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/1 دریافت نمایند
سهامدران #دسبحا  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/6 دریافت نمایند
سهامدران #ارفع  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/1 دریافت نمایند
سهامدران #دامین  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/6 دریافت نمایند
سهامدران #شاراک  سود سهام خود را در تاریخ 96/3/30 از کلیه شعب بانک ملی دریافت کنند
سهامدران #دسانکو  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/5 دریافت نمایند
سهامدران #بنیرو  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/11/11 دریافت نمایند
سهامدران #ختراک با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران #غپینو سود سهام خود را در تاریخ 96/7/1 از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران #وامید  سود سهام خود را در تاریخ 96/3/31 از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران #دسبحان  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/30 دریافت نمایند
سهامدران #فاسمین  سود سهام خود را در تاریخ 96/7/2 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #خچرخش با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران #غدام با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/30 دریافت نمایند
سهامدران #کرماشا  سود سهام خود را در تاریخ 96/3/31 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #کالا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/1 دریافت نمایند
سهامدران #ساروم  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند
سهامدران #اوان  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران #دزهراوی  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/4 دریافت نمایند
سهامدران #حریل  سود سهام خود را در تاریخ 96/9/15 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #دتولید  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران #وسبحان  سود سهام خود را در تاریخ 96/10/30 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #خمحور با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/30 دریافت نمایند
سهامدران #کشرق با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند
سهامدران #سفار با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران #سخزر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران #دشیمی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/1 دریافت نمایند
سهامدران #غگلپا  سود سهام خود را در تاریخ 96/5/1 از کلیه شعب بانک کشاورزی دریافت کنند
سهامدران #داسوه  سود سهام خود را در تاریخ 96/6/1 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #غگلستا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران #دیرانبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/15 دریافت نمایند
سهامدران #فجر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/27 دریافت نمایند
سهامدران #زگلدشت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/15 دریافت نمایند
سهامدران #غشان  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران #بفجر  سود سهام خود را در تاریخ 96/5/1 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #وامید  سود سهام خود را در تاریخ 96/7/1 از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران #حتوکا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/1 دریافت نمایند
سهامدران #سمتاز  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/31 دریافت نمایند
سهامدران #دابور با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران #غشصفا  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/30 دریافت نمایند
سهامدران #کپشیر  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران #ولملت  سود سهام خود را در تاریخ 96/6/1 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #سخاش  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/7/30 دریافت نمایند
سهامدران #مبین سود سهام خود را در تاریخ 96/3/1 از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدران #سغرب با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران #بکهنوج سود سهام خود را در تاریخ 96/4/1 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #دلر سود سهام خود را در تاریخ 96/6/1 از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران #کی بی سی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/15 دریافت نمایند
سهامدران #زاگرس سود سهام خود را در تاریخ 96/2/24 از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدران #میدکو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران #توریل با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران #دارو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران #وسکاب سود سهام خود را در تاریخ 96/2/10 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدران #غمارک با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/15 دریافت نمایند
سهامدران #وتوسم با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/15 دریافت نمایند
سهامدران #سمگا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران #واتی سود سهام خود را در تاریخ 96/1/27 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #فراور با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران #همراه سود سهام خود را در تاریخ 96/2/16 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #غفارس با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران #واحصا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/10/1 دریافت نمایند
سهامدران #حکشتی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/16 دریافت نمایند
سهامدران #دیران با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/15 دریافت نمایند
سهامدران #فن اوا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/9/30 دریافت نمایند
سهامدران #والبر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/15 دریافت نمایند
سهامدران #کتوکا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/1 دریافت نمایند
سهامدران #کرمانشا سود سهام خود را در تاریخ 96/3/31 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #سنیر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/23 دریافت نمایند
سهامدران #دالبر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/16 دریافت نمایند
 سهامدران #شتوکا سود سهام خود را در تاریخ 96/6/1 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #اعتلا سود سهام خود را در تاریخ 96/9/15 از کلیه شعب بانک پارسیان دریافت کنند 
سهامدران #دسبحان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/8/15 دریافت نمایند
سهامدران #ولملت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران #شتهران با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/26 دریافت نمایند
سهامدران #وارس با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/1/26 دریافت نمایند

سهامدران #دعبید با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/5/31 دریافت کنند
سهامدران #ومشان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/1 دریافت نمایند
سهامدران #غبشهر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/2 دریافت نمایند
 سهامدران #غدام سود سهام خود را در تاریخ 96/2/20 از کلیه شعب بانک ملی دریافت کنند
سهامدران #وصنا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/20 دریافت نمایند
 سهامدران #و غدیز سود سهام خود را در تاریخ 95/12/28 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند

 سهامدران #و بوعلی سود سهام خود را در تاریخ 96/9/11 از کلیه شعب بانک دی دریافت کنند
سهامدران #وخارزم سود سهام خود را در تاریخ 95/12/24 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدران #وهور سود سهام خود را در تاریخ 95/12/25 از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران #وسکاب  سود سهام خود را در تاریخ 96/3/1 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدران #وتوشه سود سهام خود را در تاریخ 95/12/14 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدران #شگل سود سهام خود را در تاریخ 96/2/16 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #شیران سود سهام خود را در تاریخ 96/2/2 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #ساربیل سود سهام خود را در تاریخ 96/2/6 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدران #شوش سود سهام خود را در تاریخ 96/2/10 از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #وپاسار سود سهام خود را در تاریخ 95/12/24 از کلیه شعب بانک پاسارگاد دریافت کنند
سهامدران #وبهمن سود سهام خود را در تاریخ 95/12/25 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدران #وتوصا سود سهام خود را در تاریخ 95/12/10 از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدران #سشمال با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/15 دریافت نمایند
سهامدران #سمازن با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/4/3 دریافت نمایند
سهامدران #ورنا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/6/15 دریافت نمایند
سهامدران #چکاپا سود سهام خود را در تاریخ۹۵/۱۰/۱۵ از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران #واتی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/6 دریافت نمایند
سهامدران #غبشهر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/2/2 دریافت نمایند
سهامدران #وصنعت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/1 دریافت نمایند
سهامدران #وتوسم با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/3/1 دریافت نمایند
سهامدران #وغدیر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/1/30دریافت  نمایند
سهامدارانثمسکن  با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/1/15دریافت نمایند

سهامدران #اتکای با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 95/7/15 تا 95/7/96دریافت نمایند
سهامدران #بکاب با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱۵دریافت نمایند
سهامدران #سکرما با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ 96/1/6دریافت نمایند
سهامدران #وبشهر با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۲۹دریافت نمایند
سهامدران #ثاژن با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۵دریافت نمایند
سهامدران #کمرجان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۱/۱۵دریافت نمایند
سهامدران #قنیشا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۶دریافت نمایند
سهامدران #ولصنم با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱۶دریافت نمایند
سهامدران #شگل با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱۶دریافت نمایند
سهامدران #پردیس با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۱دریافت نمایند
سهامدران #ثرود با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۱دریافت نمایند
سهامدران #ثپردیس سود سهام خود را در تاریخ۹۶/۳/۲۰ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدارانفاراک با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۶/۲۰دریافت نمایند
سهامدران #وتوشه سود سهام خود را در تاریخ۹۵/۱۲/۱۴ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدارانوساخت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۶/۹دریافت نمایند
سهامدران #بکاب با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۲/۱۵دریافت نمایند
سهامدران #اتکام با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۵/۱دریافت نمایند
سهامدارانوصندوق با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۰دریافت نمایند
سهامدران #خبهمن سود سهام خود را در تاریخ۹۵/۱۰/۱۵ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدارانغگل با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۲۰دریافت نمایند
سهامدارانقنیشا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۳/۱۶دریافت نمایند
سهامدارانوتوسبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۶/۱دریافت نمایند
سهامدارانثاخت ا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۲/۱دریافت نمایند
سهامدارانکرمانبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۱دریافت نمایند
سهامدارانونیرو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۱۵ دریافت نمایند
سهامدران #فولاژسود سهام خود را در تاریخ۹۵/۱۰/۲۵ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدران #کچادسود سهام خود را در تاریخ۹۵/۷/۱ از کلیه شعب بانکسپه دریافت کنند
سهامدران #تیپیکو سود سهام خود را در تاریخ۹۵/۸/۱از کلیه شعب بانک رفاه دریافت کنند
سهامدران #ثقزوی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۵/۶ دریافت نمایند
سهامدران #چافستسود سهام خود را در تاریخ۹۶/۵/۸ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدارانثامان با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۱/۱۹ دریافت نمایند
سهامدارانثالوند با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۲۲ دریافت نمایند
سهامدارانولغدربا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۵/۱دریافت نمایند
سهامدران #وسیناسود سهام خود را در تاریخ۹۵/۸/۸ از کلیه شعب بانک سینا دریافت کنند
سهامدارانشتوکا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را دریافت نمایند
سهامدارانوالبربا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۸/۱۵ دریافت نمایند
سهامدران #تپمپی با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱دریافت نمایند
سهامدران #وخارزم با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۶دریافت نمایند
سهامدران #ثشاهد با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ۹۵/۱۰/۱۵دریافت نمایند
سهامدران #فارس سود سهام خود را در تاریخ۹۵/۱۲/۱ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدارانثنور با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱دریافت نمایند
سهامدران #وآفری با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۹/۱دریافت نمایند
سهامدرانحکشتی سود سهام خود را در تاریخ ۹۶/۲/۱ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدارانغچین با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۱/۱دریافت نمایند
سهامدارانوتوکا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۹/۳۰ دریافت نمایند
سهامدارانکهمدا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۹/۱ دریافت نمایند
سهامدران #سرچشمه سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۱ از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدارانوبملت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۷/۱۰ دریافت نمایند
سهامدرانفملی سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۱ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدران #دامینسود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۲ از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدارانقپیرا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۱ دریافت نمایند
سهامدران #قمرو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱ دریافت نمایند
سهامدران #حریل سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۸/۱۹ از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامدران #شلیا سود سهام خود را در تاریخ ۹۶/۲/۱ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدران #ختورسود سهام خود را در تاریخ ۹۶/۸/۲۰ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدران #بموتو با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱ دریافت نمایند
سهامدران #ثباغ با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۲۱ دریافت نمایند
سهامدران #آسپ با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۲۰ دریافت نمایند
سهامدران #ونوین با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۹/۱ دریافت نمایند
سهامدران #رمپنا سود سهام خود را در تاریخ ۹۶/۳/۲۰ از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران #حپارسا با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۳۱ دریافت نمایند
سهامدران #شپدیس سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۱۰/۲۰ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدران #مرقام با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۲/۱۵ دریافت نمایند
سهامدارانقلزست با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۳/۱ دریافت نمایند
سهامدارانثغرببا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۲/۱ دریافت نمایند
سهامدران #فاراک سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۹/۲۲ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدارانقشهدبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۵/۱ دریافت نمایند
سهامدران #شتوکا سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۱۰/۳۰ از کلیه شعب بانک ملت دریافت کنند
سهامداراندقاضیبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۶/۱ دریافت نمایند
سهامدارانچافست با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۶/۱ دریافت نمایند
سهامدران #دبالک سود سهام خود را از کلیه شعب بانک پارسیان دریافت کنند
سهامدران #ثشرق با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۱ دریافت نمایند
سهامدران #فلامیبا ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۶/۴/۱ دریافت نمایند
شتوکا در اصلاحیه ای زمان دریافت سود نقدی شرکت را در تاریخ  ۹۵/۷/۱ و از کلیه شعب بانک ملت اعلام کرد
سهامدران #بساما با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۵ دریافت نمایند
سهامدران #تلیسه با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۵/۱ دریافت نمایند
سود نقدی سهامدران #وعسگر ۶ ماه پس از مجمع به حساب انها واریز میگردد
سهامدران #حکمت با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۶/۱ دریافت نمایند
سهامدران #خبهمن با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۰/۱ دریافت نمایند
سهامدران #سکارون با ارسال شماره حساب به شرکت میتوانند سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۱۲/۹ دریافت نمایند
سهامدران #شبندر میتوانند با مراجعه به کلیه شعب بانک رفاه سود نقدی سهام خود را در تاریخ ۹۵/۶/۱۱ دریافت کنند
سهامدران #خکار سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۱۲/۱۴ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدران #وشهر سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت ۹۵/۶/۱ دریافت کنند
سهامدران #پاکشو سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۶ از کلیه شعب بانک سپه دریافت کنند
سهامدران #وبصادر سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۵/۱۶ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدران #ونوین سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۵/۱۶ دریافت کنند
سهامدران #وانصار سود سهام خود را در تاریخ ۹۵/۵/۱۵ دریافت کنند
سهامدران #حریل سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت ۹۵/۷/۱ دریافت کنند
سهامدرانشراز سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۵/۹ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدران #چافست سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۵/۲ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
سهامدران #حتاید سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت تا پایان سال ۹۵ دریافت کنند
سهامدران #کباده سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۵/۳۰دریافت کنند
سهامدران #شفن سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۵/۱دریافت کنند
سهامدران #شبریز سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۶/۱ از کلیه شعب بانک تجارتدریافت کنند
سهامدران #حتاید سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۰/۱دریافت کنند
سهامدران #بانک دی سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱۵دریافت کنند
سهامدران #ثباغ سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۵/۲۰ از کلیه شعب بانک صادرات دریافت کنند
سهامدران #فخور سود سهام خود را از تاریخ ۹۵/۶/۲۰ از کلیه شعب بانک تجارت دریافت کنند
کپی ممنوع است فقط لینک را اجازه دارید نشر دهید
سهامدران #وحافظ سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۶/۱دریافت کنند
سهامدران #غسالم سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۱دریافت کنند
سهامدران #وساپا سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۰/۱دریافت کنند
سهامدرانغالبر سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۸/۱دریافت کنند
سهامدران #البرز سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۵/۶دریافت کنند
سهامدران #کسرا سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۲۲دریافت کنند
سهامدران #دابور سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۸/۱دریافت کنند
سهامدران #دشیمی سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۱۰/۱۰دریافت کنند
سهامدران #مداران سود سهام خود از بانک رفاه از تاریخ ۹۵/۵/۱دریافت کنند
سهامدران #والبر سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۵دریافت کنند
سهامدران #ما سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۲/۲۵دریافت کنند
سهامدران #درازک سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۱دریافت کنند
سهامدران #سبهان سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۸/۱دریافت کنند
سهامدران #دفارا سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۱دریافت کنند
سهامدران #انرژی سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند
سهامدران #دسانکو سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند
سهامدران #سخوز سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۶/۳۰دریافت کنند
سهامدران #اعتلا  سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۲/۲۰دریافت کنند
سهامدران #سقاین سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۷/۱دریافت کنند
سهامدران #دجابر سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۵/۱دریافت کنند
سهامدران #پکویر سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۳/۱دریافت کنند
سهامدران #توریل سود سهام خود را با ارسال شماره حساب به شرکت از تاریخ ۹۵/۹/۱دریافت کنند
سهامدران #شتوکا سود