مجوز افزایش سرمایه 80 درصدی سهم 100 تومانی بازار پایه ب صادر شد

on .

سازمان بورس در ادامه صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت ها، به شرکت کود شیمیائی اوره لردگان اجازه داد تا اقدام به تامین مالی 80 درصدی کند.

به این ترتیب "شلرد" که با سرمایه 500 میلیارد تومانی و. قیمت 100 تومانی هر سهم در در بازار پایه ب فرابورس حضور دارد، می تواند با برگزاری مجمع فوق العاده و از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی ، 900 میلیارد تومانی شود و صرف اصلاح ساختار مالی، تأمین بخشی از نیازهای مالی طرح و اجرا کند.

در ترکیب سهامداری  این شرکت سرمایه گذاری ایرانیان با مالکیت 78.7 درصدی حضور دارد.

شایعات و شنیده ها

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

آخرین تحلیل های تکنیکال

نمايش ادامه كليك كنيد براي نمايش ادامه نمايش كل